Solid (organ) kanserlerin tedavisi kemoterapi veya immünoterapi alan hastaların çoğunun, ancak hepsinin değil, iki doz mRNA-1273 (Moderna) aşılamasından sonra yeni bir yan etki endişesi olmaksızın yeterli bir bağışıklık tepkisine sahip olduğu bulundu.

ESMO 2021 Sanal Kongresi'nin 3. gününde sunulan sonuçlar, kemoterapi ve immünoterapinin SARS-CoV-2'ye karşı aşılamanın yeterli bağışıklık sistemi yanıtı oluşturup oluşturmadığı ve güvenliği üzerindeki etkisine dair önemli bir fikir vermektedir.

Prospektif (geleceğe dönük) bu araştırma, şu 4 grupta bağışıklık tepkisi ve güvenliği karşılaştırdı:

  • kanser olmayan bireyler,
  • immünoterapi alanlar,
  • kemoterapi alanlar ve
  • kemoterapi eşzamanlı immünoterapi ile tedavi edilen solid tümörleri olan hastalar.

Toplamda, 791 kayıtlı katılımcının 743'ü başlangıçta antikor negatifti; hastalar 28 gün arayla iki doz Moderna aşısı aldı – ki bu aşı BioNTech ile çok benzer özelliklere sahiptir. İkinci aşılamadan sonraki 28. günde değerlendirmeler tamamlandı.

SARS-CoV-2 virüsünün diken proteinine (Spike S1) özgü IgG serum antikor yanıtı (>10 bağlayıcı antikor birimi (BAU)/mL) araştırmanın birincil sonlanım noktası olarak kabul edildi. İkinci aşılamadan 28 gün sonra katılımcıların %97,4-100'ü tarafından yeterli antikor yanıtı elde edildi.

Kanserli olmayan kontrollere kıyasla immünoterapi kemoterapi veya kemo immünoterapi alanlarda mR

Figür. Kanserli olmayan kontrollere kıyasla immünoterapi, kemoterapi veya kemo-immünoterapi alan kanserli hastalarda mRNA-1273 aşısına düşük olmayan antikor yanıtı

İlk aşılamadan sonra, yeterli yanıt – aşının neden olduğu antikorların nötralize etme kapasitesine dayalı olarak 300 BAU/mL'lik bir eşik düzeyi olarak tanımlandı. Bu değere ilk aşılamadan sonra, kanser olmayan bireylerin %66'sı, immünoterapi alan hastaların %37.1'i, kemoterapi kullananların %32.5'i ve kemo-immünoterapi alanların %33.3'ü ulaştı. İkinci aşılamadan sonraki 28 gün içinde, yeterli yanıta sahip olan hasta oranı, kanser olmayan bireylerin %99.6'sına, immünoterapide %93.1'e, kemoterapide %83.8'e ve kemo-immünoterapide %88.8'e yükseldi. Yetersiz yanıt verenlerin %46,8'inde virüsü diken proteinine özgü T hücre yanıtları saptandı.

Yazarlar, önemli bir azınlık olarak – yaklaşık %16'ya kadar – yeterli yanıtın olmadığı sonucuna varmışlardır, bu hastalarda ek bir doz aşıya ihtiyaç duyulabilir. Kanser hastalarında yeni yan etkiler gözlemlenmedi.

İlgili konu: Pandeminin dördüncü dalgasının ardından COVID aşısı – 3. ve 4. doz tartışması

Bir başka önemli bulgu ise, kemoterapi alanların, kemoterapinin 1. gününde veya 11. gününde aşı yapılmasında, antikor yanıtı açısından bir fark bulunmadı.

Sonuç olarak bu ileriye dönük araştırmadan alabileceğimiz en önemli mesajlar, SARS-CoV-2'ye karşı aşılamanın kanserli hastalarda güvenli olduğu ve solid tümörleri olan hastaların sağlıklı kontrollerle benzer, yani bağımsız olarak sağlam bir bağışıklık yanıt oluşturduğudur.