Dünya çapında onkoloji profesyonellerini bir araya getiren iki büyük kongreden biri olan Avrupa Kanser Kongresi 2021, geçen yılın ardından bu yıl da COVID-19 Pandemisi nedeniyle sanal ortamda. Etkinlik 17-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleşiyor.

Avrupa Tıbbi Onkoloji Derneği (European Society for Medical Oncology, ESMO), kurulduğu 1975 yılından bu yana başta Avrupa olmak üzere dünyanın dört bir yanından kanser araştırmalarını destekleme misyonunu yürütmektedir.

Bu yıl ikinci kez sanal olarak gerçekleşecek olan kongre, mevcut sağlık krizine ve bunun sağlık araştırmaları üzerindeki etkisine rağmen kanser araştırmalarının yeniden canlandığını kanıtlar niteliktedir. Bu çok önemli bir şey, çünkü pandemi ve zorunlu kapanmalar, klinik araştırmaları derinden etkiledi.

ESMO 2021’de öne çıkan tedavi gelişmeleri

Bu yıl ESMO 2021’de jinekolojik (kadınlara özgü) ve gastrointestinal (mide-bağırsak) kanserlerdeki immünoterapinin giderek genişleyen rolü, sunulan klinik verilerdeki ana özelliği.

Kongrede sunulacak klinik verilerin büyük bir çoğunluğu çeşitli kanser tiplerinde immün kontrol noktası baskılayıcıları sınıfından immünoterapilerin rolüne odaklanıyor.

Son yıllarda akciğer kanseri, melanom ve meme kanseri gibi bazı kanserlerde moleküler karakterizasyon (genetik sınıflama) ve tedavi açısından çok sayıda önemli gelişmenin elde edildiğine tanık olduk.

ESMO Kongresi 2021, mezotelyoma, sarkom ve birincil kökenli bilinmeyen karsinomu (CUP) olan hastalar için büyüleyici sonuçlarla tüm tümör tipleri için daha kapsamlı bir moleküler karakterizasyon (genetik test) ihtiyacına ışık tutacaktır. Biyobelirteç keşfi ve anlayışındaki gelişme sayesinde artık ileriye bakmanın zamanı geldi. Gerçekten de, düne kadar hayal bile edemediğimiz, akıllı ilaçların kullanımının sarkom ve nadir kanserlerdeki etkinliği nasıl artıracağını öğrenmek heyecan verici.

ESMO 2021 aynı zamanda, erken evre akciğer kanseri ve melanomda ameliyat sonrası koruyucu tedaviler için immünoterapiyi kabul etme kongresi olacaktır.

Ve son olarak, bu, meme kanserinde merakla beklenen genel sağkalım verilerinin ve akciğer kanserinde yeni umut verici hedefler ve immün tedavilerin kongresi olacak.

En dikkat çeken 2 çalışma şu şekilde:

Diğer öne çıkan başlıklar;

  • Tedaviye dirençli, tekrarlayan veya metastatik serviks (rahim ağzı) kanseri için pembrolizumab + kemoterapi ile plasebo + kemoterapiyi karşılaştıran faz III KEYNOTE-826 çalışmasından elde edilen sonuçlar,
  • İlerlemiş mide kanseri/gastroözofageal bileşke kanseri/özofagus adenokarsinomu için birinci basamak tedavi olarak nivolumab (Opdivo) + kemoterapi veya ipilimumabı (Yervoy) kemoterapiyle karşılaştıran CheckMate 649 çalışmasının sonuçları,
  • KRASG12C mutasyonu pozitif kolorektal kanserli hastalar için adagrasibin (MRTX849, Mirati Therapeutics) monoterapi olarak veya setuksimab ile kombine bir faz 1/2 denemesi olan KRYSTAL-1'den elde edilen sonuçlar,
  • Sunitinib (Sutent) ile plaseboyu karşılaştıran malign progresif feokromositoma ve paragangliomaların ilk uluslararası randomize çalışması olan FIRSTMAPPP'den elde edilen veriler,
  • Yüksek riskli metastatik olmayan prostat kanseri olan erkekler için tek başına androjen baskılama tedavisini (ADT) abirateron asetat + prednizolon ile karşılaştıran (enzalutamid içeren veya içermeyen şekilde),  STAMPEDE protokolünden bir birleşik analiz,
  • Abirateron asetat + prednizon ile genel sağkalımı araştıran bir faz 3 denemesi olan PEACE-1'e kayıtlı, daha önce tedavi almamış ileri evre kastrasyona duyarlı prostat kanserli erkeklerde elde edilen sonuçlar.

Kanser hastalarına COVID-19 aşısı yapılması

Geçtiğimiz yıl kongrenin bir diğer odak konusu COVID-19 Pandemisi'nin kanser hastaları üzerindeki etkileriydi. Bu yıl ise COVID-19 pandemisinin kanser hastaları üzerindeki etkisine ilişkin verilerin yanı sıra COVID-19 aşısının hastalar ve tedavileri üzerindeki etkilerinin sonuçlarını göreceğiz. Örneğin, TRACERx Renal çalışmasının CAPTURE alt çalışması, SARS-CoV-2 enfeksiyonuna karşı adaptif bağışıklığı ve kanser hastalarında aşılamayı incelemektedir.

Yine aynı oturumda, solid (organ) kanserler için kemoterapi, immünoterapi veya kemo-immünoterapi alan hastalarda SARS-CoV-2'ye karşı aşılamaya ilişkin VOICE çalışmasından elde edilen veriler sunulacaktır.

ESMO 2021’i yakından takip edip, çalışmaların sayısal sonuçlarını ve yorumlarımızı sizlerle paylaşıyor olacağız.