Kalıtsal BRIP1 mutasyonu nedir? Taşıyıcıları için genel bilgiler

 • BRIP1 ismi “BRCA1 Interacting Protein 1”den gelir. BRIP1 geni 17. kromozomda yer alır ve hasarlı DNA’nın tamirinde BRCA1 ile çalışır. Bu iki gen birlikte çalışmasına rağmen, mutasyonlarının etkileri farklıdır; BRIP1 mutasyonu taşıyan kişiler, BRCA1 mutasyonu taşıyan kişiler ile aynı kanser riskine sahip değildir.  
 • BRIP1 mutasyonu taşıyan kadınlar over (yumurtalık) kanseri için daha fazla riske sahiptirler.
 • BRIP1 mutasyonlu kişilerde belli kanserlerin taraması ve önlenmesi için kılavuzlar vardır.
 • Ayrıca, BRIP mutasyon testi pozitif çıkan kişiler klinik çalışmalara katılabilir. BRIP1 mutasyonu taşıyan ve kanser tanısı konan kişiler de PARP inhibitörü gibi belli tedaviler ve klinik çalışmalara katılabilir.
 • Her ebeveynden bir olmak üzere BRIP1 de kalıtımla çocuğa aktarılan iki mutasyon, Fankoni Anemisi olarak bilinen nadir bir hastalığa sebep olur.
 • Hem erkekler hem de kadınlar BRIP1 geninde bir mutasyon taşıyabilirler.

Kalıtsal BRIP1 mutasyonu hangi kanserlerin riskini artırır?

Eğer kalıtsal BRIP1 mutasyon testiniz pozitif çıktıysa, sizin ve aileniniz kanser geçmişine bakabilecek ve kanser riskinizi yönetmek için en iyi planı seçmenize yardımcı olabilecek multidisipliner çalışan bir onkoloji ekibi ile iletişime geçmeniz önerilir.

BRIP1 mutasyonu taşıyan kadınlar için riskler

 • Yaşam boyu yumurtalık kanseri riski yaklaşık olarak %6‘dır.
 • Üçlü negatif meme kanserini de içeren meme kanseri için yaşam boyu daha fazla potansiyel riske sahiptirler.  
Kalıtsal BRIP1 mutasyonu hangi kanserlerin riskini artırır

BRIP mutasyonu taşıyan kişiler için diğer kanser riskleri

Halen, BRIP1 mutasyonunun yetişkin yaşta ortaya çıkan diğer kanser türleri için daha fazla riske sahip olduğunu kesin olarak gösteren yeterli kanıt yoktur. BRIP1 mutasyonu taşıyan kişilerde kanser riskine dair çalışmalar devam etmektedir.

Kalıtsal BRIP1 mutasyonu taşıyan kişiler için risk yönetimi

ABD Ulusal Kapsamlı Kanser Ağı (US-NCCN), BRIP1 mutasyonlu kişiler için risk yönetim kılavuzları sağlar. Sizin ve ailenizin kanser geçmişine bakabilecek ve en iyi risk yönetim planını kararlaştırmanıza yardımcı olabilecek multidisipliner çalışan bir onkoloji ekibi ile görüşmeniz tavsiye edilir.

Yumurtalık kanserinin önlenmesi için öneri

Ulusal Kapsamlı Kanser Ağı (NCCN), BRIP1 mutasyonu taşıyan kadınların 45 – 50 yaşları arasında ya da eğer ailede erken yumurtalık kanseri geçmişi varsa daha erken bir yaşta, risk azaltıcı salpingo-ooferektomiyi (yumurtalık ve fallop tüplerin ameliyatla alınması) düşünmelerini önerir.

Diğer kanserlerin taranması ve önlenmesi öneri

BRIP1 mutasyonu taşıyan kişilerde diğer kanserler için tarama ve önlemeden sağlanacak bir faydayı gösteren yeterli sayıda araştırma bulunmamaktadır. Bu sebepten uzmanlar ailede kanser geçmişine dayanarak bu riskleri yönetmeyi önerir. BRIP1 mutasyonu olan kişiler kanser tarama ve önleme üzerine araştırma çalışmalarına katılabilirler.

Kalıtsal BRIP mutasyonu taşıyan kadınlar için kanser tedavisi

Kanser tanısı almış kalıtsal BRIP1 mutasyonu taşıyan kişiler, bir mutasyon taşımayan kişilere göre farklı tedavi seçeneklerine sahip olabilirler.

Eğer kalıtsal BRIP1 mutasyonuna sahipseniz, kanser teşhisi konulduysa ve aşağıdaki durumlardan herhangi biri sizin için geçerli ise, tıbbi seçenekleriniz hakkında doktorunuz ile konuşmak isteyebilirsiniz. Ayrıca, kalıtsal BRIP1 mutasyonlu kişiler için en iyi tedavi seçeneklerinden biri olan bir klinik çalışmaya da kaydolabilirsiniz.

PARP inhibitörleri

PARP inhibitörleri, hasarlı DNA’nın tamiri için kullanılan bir proteini bloke ederek çalışan bir tür hedeflenmiş tedavidir. Başlangıçta kalıtsal BRCA1 veya BRCA2 mutasyonu taşıyan kişilerde kanseri tedavi etmek için geliştirilmiştir. O zamandan beri araştırma ve ek FDA onayları, daha fazla durum için PARP inhibitörlerinin kullanımı genişletmektedir. BRIP1 mutasyonuna sahip ve kanser tanısı almış kişiler, PARP inhibitör tedavisi hakkında doktorlarına danışmak isteyebilir.

Metastatik prostat kanseri için PARP inhibitörleri

PARP inhibitörü Lynparza (olaparib), BRIP1'de veya DNA hasar tamirinin belli bir türüne bağlı bir diğer gende mutasyon olan metastatik kastrasyona dirençli prostat kanserine sahip erkekleri tedavi etmek için FDA onayı almıştır. Lynparza, enzalutamide (Xtandi) veya abiraterone (Zytiga) sonrası progrese olan (ilerleyen) prostat kanserli hastalarda kullanılabilmektedir.

İleri evre yumurtalık, fallop tüpü ya da periton kanseri için PARP inhibitörleri

Çeşitli PARP inhibitörleri, hastalığın farklı evrelerinde yumurtalık kanserini tedavi etmek için onaylanmıştır. Bazı durumlarda HRD (homolog rekombinasyon eksikliği) testi olarak bilinen bir tümör biyobelirteç testi BARD1 mutasyonu taşıyan ve ileri evre yumurtalık kanseri olan kadınlara bir PARP inhibitöründe yararlanıp yararlanamayacaklarını öğrenmelerine yardımcı olabilir.

Üçüncü basamak tedavi sonrası nükseden ileri evre kanser:
 • HRD testi, tedavinin üçüncü basamağından sonra nükseden ileri evre yumurtalık kanseri ve kalıtsal BRIP1 mutasyonuna sahip kadınlara, PARP inhibitörü Zejula (niraparib)‘dan yararlanıp yararlanamayacaklarını öğrenmelerine yardımcı olabilir.
Birinci basamak tedavi sonrası bakım tedavisi:
 • HRD testi, ilerlemiş yumurtalık kanseri ve kalıtsal BRIP1 mutasyonuna sahip kadınlara, ilk basamak platin kemoterapi sonrası idame tedavisi olarak bevacizumab ile PARP inhibitörü Lynparza'nın kombinasyonundan yararlanıp yararlanamayacaklarını öğrenmelerine yardımcı olur.
 • Zejula, birinci basamak platin esaslı kemoterapiye tam ya da kısmi bir yanıt vermiş ileri evre yumurtalık, fallop tüpleri ya da primer peritonel kanseri olan kadınlarda idame tedavisi için onaylandı. Bu durumda Zejula ile idame tedavisi için HRD testi gerekmez.
Nükseden kanser tedavisi sonrası bakım tedavisi:

Zejula, Rubraca (rucaparib) ve Lynparza'nın tümü, platin esaslı kemoterapiye tam ya da kısmi bir yanıt veren nükseden epitel over, fallop tüpleri ya da primer peritonel kanserli kadınlarda idame tedavisi için onaylanmıştır. Bu durumda ilaçların hiç biri HRD testi gerektirmez.