Cilt kanserleri, kuzey ülkeler hariç, tüm kanser türleri içerisinde en yaygın görülenidir; öyle ki tüm kanser vakalarının yaklaşık yarısını cilt kanserleri oluşturmaktadır. Cilt kanserlerinin çoğunun metastaz potansiyeli düşüktür ve sıklıkla erken evrede tespit edilir. Köken aldıkları hücrelere göre genel olarak melanom (deriye rengini veren melanosit adlı hücrelerden köken alan) ve non-melanom (melanom olmayan) olmak üzere ikiye ayrılır ve cilt kanserlerinin %95 kadarı melanom olmayan türdedir. Melanom olmayan cilt kanserlerinin ise, bazal hücreli kanser ve skuamöz (yassı) hücreli kanser olmak üzere yaygın görülen 2 ana türü vardır. Tüm cilt kanserleri için ana risk faktörü güneş ışınlarıdır.

Aşağıdaki şekil: En sık görülen 3 cilt kanseri türü, normal bir ben ve özellikleri:

cilt deri kanseri türleri bazal skuamöz yassı hücreli malign melanom ben farkları

Melanom-olmayan cilt kanserli hastaların büyük çoğunluğu, kriyoterapi (dondurma), küretaj ve elektrodesikasyon, krem şeklinde uygulanan bölgesel tedaviler (fluorouracil, imikimod) veya ameliyatla çıkarma gibi çeşitli basit yöntemlerle başarıyla tedavi edilebilir. Tümörler daha ilerlemiş olduğunda, daha geniş bir ameliyat veya radyoterapi genellikle bölgesel hastalıkların kontrolü için yeterlidir.

Cilt kanserlerinin çoğu erken evrede tanı aldığı için, temel ve en yaygın uygulanan tedavisi, tümörün etrafındaki sağlam dokuyu da bir miktar kapsayacak şekilde ameliyatla çıkarılmasıdır. Bazal hücreli ve yassı hücreli cilt kanserleri için ameliyat çoğunlukla yeterli olmakla birlikte, özellikle bazal hücreli cilt kanseri bulunduğu yerde tekrarlama eğilimindedir. Bu melanom-olmayan cilt kanserlerinin ileri evreleri için ise tedavi seçenekleri sınırlıdır ve sadece ileri evre bazal hücreli kanser için onaylı tek tedavi var iken (sonidegib), ileri evre yassı hücreli cilt kanseri için onaylı bir tedavi yoktur.

Bazal hücreli cilt kanserleri çok nadir metastaz yaparken, yassı hücreli cilt kanserlerinin %5 kadarı bölgesel lenf bezlerine ve uzak organlara metastaz yapar.

Cilt kanserleri hakkında bu kısa bilgilendirmeden sonra, ileri evre yassı hücreli cilt kanserlerinin sistemik tedavisi için ilk kez olarak umut vadeden bir tedavi yöntemini anlatan 26 Temmuz 2018 tarihli NEJM makalesinden bahsedeceğiz. Yeni bir immünoterapi ilacı olan PD-1 baskılayıcı cemiplimab adlı molekül, faz 1-2 klinik araştırmada denendi ve hastaların yarısında anlamlı bir tedavi yanıtı elde edildi.

  • Genişletilmiş faz-1 çalışmada değerlendirilen 26 hastanın 13'ünde cemiplimaba bir yanıt alındı (hastaların %50'si).
  • 4. evre 59 hastanın dahil edildiği faz-2 çalışmada hastaların 28'inde tedaviye yanıt gözlendi (%47). 
  • 4. evre hastaların olduğu faz-2 çalışma grubu ortanca 7.9 ay boyunca takip edildi.
  • Tedaviye yanıt veren 28 hastanın %57'sinin yanıt süresi 6 aydan daha uzundu ve veriler analiz edildiği sırada hastaların %82'si cemiplimab almaya devam ediyordu.
  • Faz-2 çalışma hastalarının %15'inde 2. derece veya daha ciddi immünoterapi yan etkileri görüldü (ishal, yorgunluk, bulantı, kabızlık ve döküntü). Hastaların %7'sinde yan etkiler nedeni ile tedavi kesildi.
  • Hastaların çoğu tedaviye yanıt vermeye devam ettiği için, ortanca progresyonsuz sağkalım (tedavi ile hastalığı kontrol altında tutma süresi) ve genel sağkalım verileri henüz yayımlanmadı.

Sonuç olarak, bu çalışmada, ileri evre skuamöz (yassı) hücreli cilt kanserli hastaların yarısı, immünoterapi ilacı cemiplimab ile tedaviden anlamlı bir fayda gördü ve genellikle yan etkiler klasik immünoterapi yan etkileri ile benzer olarak daha seyrek ve kontrol edilebilir düzeyde idi. Onaylı bir tedavinin bulunmadığı ileri evre yassı hücreli cilt kanseri için bu çalışmayı oldukça anlamlı buluyoruz. Faz-3 çalışma sonuçlarını da takip ediyor ve sizlerle paylaşıyor olacağız.

*