Küçük hücreli akciğer kanseri tüm akciğer kanserinin %15’ini oluşturur. Bu akciğer kanseri türünün, bölgesel ilerlemiş ve erken evresinde en önemli tedavi seçeneği kemoterapi ve radyoterapinin birlikte kullanımıdır. Metastatik hastalıkta ise kemoterapi öncelikli tedavi seçeneğini oluşturur ve sonradan tedaviye radyoterapiyi ekleriz. Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde etkinliği ispat edilmiş ve FDA onayı alarak kullanıma girmiş immünoterapilerin küçük hücreli akciğer kanserinde yapılan çalışması ASCO 2018 Kongresi'nde sunuldu.

- İlgili konu: İmmunoterapiler ve Kanser Aşıları

Faz-2 klinik araştırma olan KEYNOTE-158 adlı çalışmaya 107 hasta alındı. Alınan hastaların hepsi kemoterapi sonrası hastalığı tekrar etmiş küçük hücreli akciğer kanserli hastalardan oluşuyordu. Tedavi ilacı olarak pembrolizumab (Keytruda) adlı immünoterapi uygulandı.

Araştırmanın sonuçlarına göre;

  • Hastaların %40’ında immünoterapinin etkinliği ile ilişkili olan PD-L1 testi pozitifti.
  • PD-L1 pozitif olan hastalarda pembrolizumabdan fayda görme oranı %36, hastalığın kontrol altına alınma oranı ise %43 olarak belirlendi.
  • Hastalığı kontrol altına alınan hastaların %73’ünün tedaviden fayda görme süresi 1 yılın üstündeydi.
  • PD-L1 testi negatif olan hastalarda ise tedaviden fayda görme oranı %6 olarak belirlendi.

Çalışmanın sonuçları yıllardır istenilen tedavi başarısı yakalanamamış küçük hücreli akciğer kanseri tedavisinde çığır açacak nitelikte olmakla birlikte bu çalışmayı hasta gruplarının iyi değerlendirilmiş ayrıntılı analizleri çıktıktan sonra tekrar değerlendirmek gerekir.

Küçük hücreli akciğer kanserinde tedavi tamamlandıktan ne kadar süre sonra hastalığı tekrarladığı çok önemlidir. Bu bize hastalığın tedaviye karşı olan direncini gösterir. Tedavi sırasında veya hemen sonrasında tekrarlayan bir hastalık mevcudiyetinde bu tedavilerden istenildiği kadar fayda sağlanamaya bilir. Ek olarak bilmemiz gereken diğer bir nokta ise PD-L1 pozitifliğinin yüzdesi. Biz biliyoruz ki akciğer kanserinde, tümör, ne kadar yüksek oranda PD-L1 boyanması gösteriyorsa (özellikle %50 ve üstü) tedavi yanıtı o oranda iyi oluyor.

Sonuç olarak çalışmayı küçük hücreli akciğer kanseri için büyük bir adım olarak değerlendiriyoruz, ama yine de yakında çıkacak ayrıntılı bilimsel makalesiyle sizler için tekrar değerlendirmek isteriz. 

İlgili Konular:

- Sigara içen kişilerden hangileri akciğer kanseri taraması yaptırmalı?

- İmmünoterapi, akciğer kanseri tedavisinde tüm köşe taşlarını yerinden oynattı

- Akciğer kanseri tedavisinde yenilikler - 2017 ve 2018