ESMO 2017’de prostat kanseri alanında dikkat çeken bir çalışmaya göre, DNA tamir genlerindeki kalıtsal mutasyonlar hormonal tedaviye (kastrasyona) dirençli metastatik prostat kanserinde düşük yaşam süresi ile ilişkilendirildi.

Kanserlerin yüzde 10’luk bir kısmı kalıtsal geçişli (germline) mutasyonlardan kaynaklanır. Bu mutasyonların çoğunluğu DNA tamir genlerinde meydana gelir. Bazı DNA tamir genlerindeki mutasyonların prostat kanserinde düşük yaşam süresi ile ilişkilendirilmesine rağmen, hormon tedavisine dirençli metastatik prostat kanserinde germline mutasyonlar ve yaşam süresi uzatan tedaviler arasındaki ilişkiye dair çalışma bulunmamaktaydı. ESMO 2017’de sunulan çalışmada DNA tamir genlerinde mutasyonlara sahip, hormon tedavisine dirençli prostat kanserli hastaların kötü bir hastalık gidişatına ve yaşam süresine sahip olduğu gözlemlenmiştir.

İlginizi Çekebilir:

Çok merkezli gözlemsel PROREPAIR-Bstudy çalışmasında yeni tanı almış metastatik (4. evre) hormon tedavisine dirençli dirençli prostat kanseri ve germline mutasyon durumu bilinmeyen hastalar dahil edilmiştir. Ocak 2013 ile Nisan 2016 arasında İspanya’daki 36 enstitüden abirateron, enzalutamid, dosetaksel, kabazitaksel ve Ra-223 tedavisi almış 419 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Araştırmacılar, hastalardan aldıkları örneklerde BRCA1, BRCA2, ATM ve PALB2 genlerindeki kalıtsal mutasyonların varlığını analiz ederek, bu mutasyonların hastalığın oluşmasındaki ve ilk basamak yaşam süresi artıran tedavilerdeki etkisini tespit etmişlerdir.

Araştırma Sonuçlarına Göre

  • 26 hastanın kalıtsal gen mutasyonu taşıyıcısı olduğu tespit edilmiştir. Bu hastaların 14’ü BRCA2, 8’i ATM ve 4’ü BRCA1 genlerinde mutasyon taşımaktadır.
  • Taşıyıcı hastalarda androjen düşürücü tedavi (abirateron ve enzalutamid) başlangıcından metastatik hastalığa geçişteki süre daha kısa bulunmuştur. Taşıyıcılarda 23.7 ay iken, taşıyıcı olmayanlarda bu süre 26.7 dir. BRCA2 taşıyıcılarında ise bu süre 18 ay olarak tespit edilmiştir.
  • Taşıyıcı hastalarda yaşam süresi taşıyıcı olmayanlara göre daha kısa bulunmuştur. Taşıyıcılarda 28.5 ay iken taşıyıcı olmayanlarda bu oran 36 aydır. BRCA2 taşıyıcılarında ise yaşam süresi oldukça kısadır (17.4 ay).
  • Taksan kemoterapileri (dosetaksel ve kabazitaksel) tedavisi alan hastalarda, taşıyıcılarda hastalıksız sağ kalım süresi 7.8 ay iken taşıyıcı olmayanlarda 7.1 aydır.

Sonuç olarak, kalıtsal mutasyon taşıyan hastalar ile taşıyıcı olmayan hastalardaki hastalıksız yaşam sürelerinin karşılaştırlmasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ancak, BRCA2 taşıyıcılarında hastalığın gidişatı oldukça kötüdür.

İlginizi çekebilir: