10.05.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki değişikliklerle 4 yeni akciğer kanseri akıllı ilacı geri ödeme kapsamına alınırken 1 ilacın ödeme kapsamı güncellendi:

Krizotinib (piyasa adı Xalkori)

 • Anaplastik Lenfoma Kinaz (ALK) veya ROS-1 pozitif, ileri evre, küçük hücreli dışı akciğer kanserli (KHDAK) hastaların birinci basamak tedavisinde monoterapi olarak progresyona (hastalıkta kötüleşme) kadar kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanır.
 • ALK füzyon pozitifliği gösterilmiş, daha önce kemoterapi uygulanmış ve sonrasında progresyon gelişmiş metastatik küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarının ikinci basamak tedavisinde progresyona kadar kullanılması halinde bedeli ödenir.
 • Krizotinib daha ülkemizde bulunmakla birlikte sadece özel endikasyon dışı başvuru ile kullanılabiliyordu. Şimdi ise en az bir tıbbi onkoloji uzmanının yer aldığı en fazla 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna istinaden tıbbi onkoloji uzman hekimleri tarafından reçete edilmesi halinde bedeli direk karşılanmaktadır.
 • ALK pozitifliğinde kullanılan diğer ilaçlar olan alektinib veya seritinib tedavisi sonrasında progresyon gelişen hastaların tedavisinde ardışık ya da kombine olarak krizotinib kullanılması halinde bedeli karşılanmaz.

Osimertinib (Tagrisso)

 • Epidermal Büyüme Faktörü Reseptörü (EGFR) mutasyonu pozitif akciğer kanserli hastalarda, daha önce uygulanan tirozin kinaz inhibitörü tedavisi sırasında veya sonrasında progresyon gelişmiş, EGFR T790M mutasyon pozitifliği progresyon sonrası yapılan biyopsi ile tespit edilmiş olan, kemoradyoterapiye ve cerrahiye uygun olmayan lokal ileri evre veya metastatik küçük hücreli dışı akciğer kanseri olan yetişkin hastaların tedavisinde progresyona kadar kullanılması halinde bedeli karşılanır.
 • Bu onay ile osimertinib ilk olarak ülkemizde geri ödeme kapsamına alınmıştır.

Gefitinib (Iressa)

 • EGFR gen exon 19 delesyonu ve/veya exon 21 mutasyonu pozitif metastatik, nonskuamöz (yassı hücreli olmayan) küçük hücreli dışı akciğer kanseri olan hastaların tedavisinde progresyona kadar kullanılması halinde bedeli karşılanır.
 • Bu onay ile gefitinib ilk olarak ülkemizde geri ödeme kapsamına alınmıştır.
 • Erlotinib, gefitinib ve afatinib etken maddeli ilaçların ardışık ya da kombine kullanılması halinde bedeli karşılanmaz.

Seritinib (Zykadia)

 • ALK pozitif, ileri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastaların birinci basamak tedavisinde monoterapi (tekli tedavi) olarak progresyona kadar kullanılması halinde bedeli karşılanır.
 • Daha önce krizotinib ile tedavi edilmiş ve sonrasında progresyon gelişmiş ALK pozitif metastatik küçük hücreli dışı akciğer kanserli (KHDAK) hastalarının ikinci basamak tedavisinde progresyona kadar kullanılması halinde bedeli karşılanır.
 • Bu onaylar ile seritinib ilk olarak ülkemizde geri ödeme kapsamına alınmıştır.
 • Seritinib tedavisi sonrasında progresyon gelişen hastaların tedavisinde ardışık ya da kombine olarak krizotinib veya alektinib kullanılması halinde bedeli karşılanmaz.

Alektinib (Alecensa)

 • ALK pozitif, ileri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastaların birinci basamak tedavisinde monoterapi olarak progresyona kadar kullanılması halinde bedeli karşılanır.
 • Daha önce krizotinib ile tedavi edilmiş ve sonrasında progresyon gelişmiş ALK pozitif metastatik küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarının ikinci basamak tedavisinde progresyona kadar kullanılması halinde bedeli karşılanır.
 • Bu onaylar ile alektinib ilk olarak ülkemizde geri ödeme kapsamına alınmıştır.
 • Alektinib tedavisi sonrasında progresyon gelişen hastaların tedavisinde ardışık ya da kombine olarak krizotinib veya seritinib kullanılması halinde bedeli karşılanmaz.

Not: Bu hedefe yönelik akıllı ilaçların belirtilen durumlarda bedellerinin ödenmesi için, ilgili genetik değişimlerin (ALK füzyonu veya EGFR pozitifliği gibi), akredite bir laboratuvarda yapılan genetik testlerle doğrulanmış olması şartı aranmaktadır.