COVID-19'a neden olan yeni koronavirüsünün (SARS-CoV-2), çeşitli yüzeylerde ve aerosol olarak ne kadar süre kalabildiğini ortaya koyan ilk kapsamlı çalışmanın ön sonuçları, 17 Mart'ta NEJM adlı bilimsel dergide yorumlandı.

Not: aerosol; havada asılı durabilen katı veya sıvı parçacıklara denmektedir. Boyutları, çap olarak 0.003 mikrometreden 100 mikrometreye kadar olabilir.

Şu ana kadar yeni koronavirüsün (SARS-CoV-2) yüzeylerde ne kadar kaldığı yönündeki bilgiler koronavirüs ailesine ait ve benzer solunum yolu enfeksiyonları yapan diğer türlerine dair bilgilerdi. Bu araştırmada SARS-CoV-2 ve beraberinde aynı aileden başka bir salgının sorumlusu olan SARS-CoV-1’ in un çelik, plastik, karton, bakır ve hava ortamlarında ne kadar süre kaldığına ayrı ayrı bakıldı. Her iki virüsün farklı ortamlarda dayanmalarına dair yarı ömür süreleri aşağıdaki tabloda özetlenmektedir.

koronavirusun aerosol ve farkli yuzeylerde dayanma surelerinin yari omur verisi uzerinden karsilast

Peki yarı ömür süreleri ne anlama gelmektedir ve yeni koronavirüsün farklı yüzeylerde ne kadar dayanacağı hesaplanmaktadır?

Yarı ömür, genel olarak, azalmakta olan bir maddenin baştaki miktarın yarısına düşmesi için gereken zamandır.

Aşağıda, "ortanca" yarı ömür verilerine dayanarak, SARS-CoV-2'nin farklı yüzeylerde ne kadar dayanabileceğini gösteren görseli bulunmaktadır:

coronavirus farkli yuzeylerde ne kadar kaliyor

Çalışmacıların elde ettikleri sonuçlar ve yorumlarının özeti

Her 2 virüsün en uzun süre plastik ve çelik yüzeylerde kalabildiği gösterildi.

Karton dışında diğer ortamlarda virüsün ortamda kalış süresi açısından 2 virus arasında çok az fark olduğu görüldü. Karton yüzey için deney sonucunda ortaya çıkan farkın yorumunun bir takım deneysel standart hataların göz önünde bulundurularak yorumlanmasını önerdiler.

Çalışmanın en önemli sonucu!

Bu çalışma, 2003'deki SARS salgınının sorumlusu olan koronavirüs (SARS-CoV-1) ile COVID-19'a neden olan SARS-COV-2'nin epidemiyolojik olarak (salgın yapma boyutu) farklılık göstermesinin, başka faktörlere bağlı olduğunu göstermektedir. Yani 2003’teki SARS salgını pandemi haline gelmezken, benzer bulaşma ve taşınma özellikleri taşıyan bu yeni virüse bağlı COVID-19 pandemi haline geldi ve giderek boyutu büyümektedir. Bu farkın SARS-CoV-2'nin başka özellikleri ile ilgili olduğu ortaya çıkmaktadır.

SARS-CoV-2'nin "virülansı" (patojenliği, hastalığa neden olma yeteneği) konusunda öne çıkan özellikleri şunlardır:

  • Üst hava yollarında viral yükün fazla olması (virüsün reseptörler aracılığı ile normal hücrelere daha kolay tutunması ve girmesi ve dolayısı ile daha hızlı çoğalması). Yeni virüsün, insan hücrelerindeki reseptörlere olan bağlanma ilgisi 2003'teki salgına yol açan eski virüse göre 10-20 kat daha fazla.
  • SARS-CoV-2 ile enfekte kişilerin hastalık belirtileri göstermeye başlamadan virüsün yayılmaları (hatta hastalığın erken safhalarının en bulaştırıcı dönem olduğu bulundu).

Yine çalışmanın sonuçları SASR-CoV-2'nin farklı ortamlarda saatlerce kalabildiğini (olan ortamın türüne bağlı olarak), aerosol olarak veya objeler aracılığıyla yayılmasının gayet olası olduğunu göstermiştir. Bunlar, pandemiyi hafifletecek çabalar için önemli bir bilgi kaynağıdır.

KORONAVİRÜS DOSYAMIZ