Atezolizumab (Tecentriq) nedir ? nasıl çalışır?

Tecentriq, bağışıklık sisteminizin kanser hücrelerini tanıyarak hedef alma ve öldürme yeteneğini artırmak için tasarlanmıştır. Bazen kanser hücreleri, T hücreleri olarak bilinen bağışıklık sistemi hücrelerinden kaçabilme yeteneğine sahiptir. Atezolizumab, kanser hücrelerine bağlanarak, vücudunuzun T hücrelerinin kanseri tanımasına ve öldürmesine yardımcı olur.

Atezolizumab etki mekanizması: Kanser hücreleri üzerinde bulunan ve bağışıklık sistemini pasifleştiren PD-L1 adlı molekülü bağlayan monoklonal antikor yapısında immünoterapi sınıfından bir ilaçtır.

atezolizumab_tecentriq_etki_mekanizmasi_akciger_kanseri_mesane_kanseri_immunoterapi_pdl1 1024x678

Atezolizumab ile tedavinin amacı

Atezolizumab, tümörleri küçültmek, hastalığa bağlı şikayetleri azaltmak ve sağkalımı uzatmak amacı ile uygulanır. Genelde tam tedavi (şifa, kür) edici amaçla verilmez.

Atezolizumab şimdiye kadar;

Ülkemizde ise, 4. evre (metastatik) ve daha önce bir basamak tedavi almış küçük hücreli dışı akciğer kanseri tedavisi için ruhsat almıştır.

Tecentriq uygulama şekli, dozu ve program

Atezolizumab (Tecentriq) 1200 mg/gün (standart doz) 1. gün toplardamardan (İntraVenöz = İ.V.) ilk kürde 1 saat içerisinde yavaşça uygulanır. Eğer ilk kürde bir problem olmaz ise ikinci kürden sonra 30dk’da uygulanır. Bu şekilde, damar yoluyla belli bir sürede ilaç uygulamaya infüzyon denir. Tedavi her 21 günde (3 hafta) bir tekrarlanır.

Atezolizumab (Tecentriq) rejiminin tahmini tedavi süresi

  • Tedavi ilk kürde 2 saate kadar sürebilir. Ancak tedavi iyi tolere edildiyse, sonraki kürlerde yaklaşık 1 saat sürer.
  • İnfüzyon zamanları klinik çalışmalara dayanmaktadır, ancak hekim tercihine veya hastanın tolere etme durumuna bağlı olarak değişebilir. Sıvı desteği gibi ön ilaçlar ve intravenöz (I.V.) sıvılar daha fazla zaman ekleyebilir.
  • Atezolizumab genelde hastaların tedavi sonrası evine döndüğü günübirlik kemoterapi ünitelerinde uygulanır.
  • Tedavi her 21 günde (3 hafta) bir tekrarlanır. Bu döngü 1 kür olarak bilinir. Tedavinin süresi, tedaviden fayda görüldükçe devam eder. Tedavi artık etki etmediğinde veya kabul edilemeyen yan etkiler oluştuğunda kesilir.

Tecentriq yan etkileri

Atezolizumab tedavisine bağlı oluşabilecek yan etkiler aşağıda gösterildiği gibidir:

*Atezolizumab kullanan hastaların 4%’ü istenmeyen yan etkiler sebebiyle tedaviyi bırakmıştır.

- İmmünoterapi ilaçları yan etkileri nelerdir, nasıl tedavi edilir?

Ne sıklıkla takip gereklidir?

Her tedavi öncesi kanların kontrol edilmesi önerilir. Gerekli olan kan tahlilleri tam kan sayımı (hemogram), kapsamlı metabolik panel (biyokimya), tiroid fonksiyonları, kan amilaz ve lipaz seviyeleridir. Hekimin önerisine göre başka kan tahlilleri eklenebilir.

Görüntüleme (radyolojik inceleme) ne kadar sıklıkla gereklidir?

Görüntüleme, tedaviden önce ve atezolizumaba verilen cevabı değerlendirmek için tedavi sırasında her 9 haftada bir kontrol edilebilir. Görüntüleme şunları içerebilir: manyetik rezonans görüntüleme (eMaR), bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları veya pozitron emisyon tomografi (PET) taramaları. 1 yıllık kullanım sonrası görüntüleme her 3 ayda bir yapılabilir. Bunlarla birlikte görüntüleme sıklıkları hem tedavinin ilk 1 yılında hem de 1 yılın sonraki süreçlerde hekimin önerisine göre daha erken veya daha geç olabilir.

Kan testi veya görüntüleme sonuçları tedaviyi nasıl etkiler?

Sonuçlara bağlı olarak doktorunuz atezolizumab kullanımına planladığı gibi devam edebilir veya tedaviyi değiştirebilir. İstenmeyen yan etkilere bağlı olarak atezolizumabın dozu azaltılmaz.

Tecentriq kullanımı sırasında dikkat edilmesi gerekenler

  • Atezolizumab (Tecentriq), bağışıklık sisteminizin etki yeteneğini kansere karşı geliştirdiğinden, bağışıklık sisteminin neden olduğu istenmeyen yan etkiler görülebilir ve sağlıklı hücreleri de etkileyebilir.
  • Etkilenebilecek bazı organlar arasında tiroid, hipofiz bezi, böbreküstü bezleri, pankreas, sindirim sistemi, karaciğer, akciğerler, deri ve gözler bulunur.
  • Bağışıklık sisteminiz tedavi sırasında sağlıklı dokularınızı etkilerse, şikeyetleri azaltmak için doktorunuz tarafından bir kortikosteroid (örn., prednizon) reçete edilebilir. Reçete edilen ilacınızı hekiminizin önerdiği şekilde kullanmalısınız.
  • Onkoloji eczacınız ilaçların birbiriyle ilgili etkileşimi olup olmadığını kontrol etmelidir.