Prof. Dr. Mustafa ÖZDOĞAN
Prof. Dr. Mustafa Özdoğan Kimdir ?

2019 Kongreler

Tansiyon ilaçları, hipertansiyon hastaları ve COVID-19

Tansiyon ilaçları, hipertansiyon hastaları ve COVID-19

Yeni tip koronavirüse (SARS-CoV-2) bağlı gelişen enfeksiyon hastalığı olan COVID-19'un ağır geçtiği kişilerin belli özellikleri tanımlanmıştır, bunlardan biri de hipertansiyon (yük...

22.12.2020
Solid-organ kanserlerinde ilk canlı ilaç CAR-T çalışmaları umut vadediyor

Solid-organ kanserlerinde ilk canlı ilaç CAR-T çalışmaları umut vadediyor

Kanser İmmünoterapi Derneği'nin (Society for Immunotherapy of Cancer) Kasım 2019'da 34.sü düzenlenen yıllık toplantısında, solid (organ, katı) tümörleri hedef alan ilk canlı ilaç C...

06.01.2020
Pankreas kanseri immünoterapiye NEDEN DİRENÇLİ ve bu direnç kırılabilir mi?

Pankreas kanseri immünoterapiye NEDEN DİRENÇLİ ve bu direnç kırılabilir mi?

Pankreatik duktal adenokarsinomun (klasik pankreas kanseri), 5 yıllık sağkalım oranı hala % 5 ila % 7 civarındadır, ve melanom ve akciğer kanseri gibi tedavisi zor diğer tümörlerde...

03.01.2020
Metastatik meme kanseri için paklitaksel adlı kemoterapinin oral formu sağkalım farkı gösterdi

Metastatik meme kanseri için paklitaksel adlı kemoterapinin oral formu sağkalım farkı gösterdi

San Antonio Meme Kanseri Sempozyumu'nda Umanzor ve arkadaşlarının sunduğu bir faz III klinik araştırmanın sonuçlarına göre, oral (ağızdan hap şeklinde alınan) paklitaksel formülasy...

24.12.2019
Tüm meme radyoterapisine karşı, hızlandırılmış kısmi radyoterapinin 10 yıllık sonuçları

Tüm meme radyoterapisine karşı, hızlandırılmış kısmi radyoterapinin 10 yıllık sonuçları

Meme kanseri ameliyatından sonra, adjuvan (hastalığın tekrar etme ihtimalini azaltıcı) kısmi meme ışınlaması (accelerated partial-breast irradiation, APBI) ile tedavi edilen meme k...

16.12.2019
Üçlü negatif meme kanserinde ameliyat öncesi immünoterapi tam yanıtı arttırıyor

Üçlü negatif meme kanserinde ameliyat öncesi immünoterapi tam yanıtı arttırıyor

Bilindiği gibi immunoterapiler pek çok kanser tipinde etkinliğini göstermiş ve kullanıma girmiştir. Bu alanlardan biri de metastatik (4. evre) üçlü negatif meme kanseridir. Bu immü...

13.12.2019
San Antonio Meme Kanseri Sempozyumu – tarihi ve önemi

San Antonio Meme Kanseri Sempozyumu – tarihi ve önemi

San Antonio'nun bir şehir olarak kuruluş hikayesini ve 1977’den beri her yıl yapılagelen San Antonio Meme Kanseri Sempozyumu hakkında bilgiler paylaşmak istedik. San Antonio, A...

12.12.2019
HER2 pozitif metastatik meme kanserinde üç yeni ilaç, onkoloji gündemine damgasını vurdu

HER2 pozitif metastatik meme kanserinde üç yeni ilaç, onkoloji gündemine damgasını vurdu

Dünyanın dört bir yanından meme kanseri ile uğraşan yaklaşık 8000 bilim insanının katıldığı San Antonio Meme Kanseri Sempozyumu 10 Aralık 2019'da ABD Teksas'ta başladı. Kongrede gü...

12.12.2019
CAR T hücre tedavisinden sonraki büyük gelişme bispesifik antikor mosunetuzumab olabilir

CAR T hücre tedavisinden sonraki büyük gelişme bispesifik antikor mosunetuzumab olabilir

Bispesifik antikor mosunetuzumab, üçüncü basamak tedavi olarak kimerik antijen reseptörü (CAR) T-hücre tedavisine direnç gösteren veya tekrarlayan hastalar dahil olmak üzere, Hodgk...

09.12.2019