Hızlı Arama
Anasayfa - 2015 Kongreler

2015 Kongreler

Çeşitli kanser türlerinde immünoterapi ilaçlarında gözlenen başarının ardından mesane kanseri üzerindeki çalışmaların sonuçlarını 2015 Ekim ayında yazdığımız yazıyla sizinle paylaşmıştık. Avrupa Kanser Kongresi ECC 2015’te sunulan çalışmada PD-L1’e karşı geliştirilen monoklonal antikor olan Atezoliz...
Bireye özgü tedavi veya farklı bir deyişle hedefe yönelik tedavide nereye kadar gidilmeli? Nerede durulmalı? Lancet Onkoloji Dergisi’nde yayımlanan SHIVA adlı çok önemli bir çalışma bu sorularımızın cevabı oldu. Yine bu çalışma, geçtiğimiz ay Viyana’da yapılan 2015 ECC Kongresi’nde sunuldu ve hepimi...
Mesane (idrar torbası) kanseri, yıllık tahmini 430,000 yeni vaka ile 2012 yılı verilerine göre dünyada 9. en sık görülen kanser türüdür. Mesane kanserinin son 30 yılına baktığımızda, özellikle mesane duvarının belli bir aşamasını aşmış, yani 2. evreden sonra mücadelesi güç olan bir kanser olarak kar...
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kanser tedavisi, bu hastalığı yöneten hekimler için son derece zorlayıcı deneyimleri beraberinde getirir. Onkoloji çok hızlı değişen ve gelişen bir alandır. Bu süreçte hasta ve hasta yakınları ise hem psikolojik hem de sosyal olarak çöküntü içine girerler. Hekiml...