Hızlı Arama
Anasayfa - Kemoterapi ve Akıllı İlaçlar

Kemoterapi ve Akıllı İlaçlar

27 Aralık 2019'da, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), zararlı veya şüpheli zararlı germ hattı BRCA mutasyonu (gBRCAm) olduğu onaylı bir test tarafından tespit edilen ve hastalığı birinci basamak platin bazlı kemoterapi rejimi ile en az 16 hafta boyunca ilerlemeyen metastatik (4. evre) pankreatik adenok...
İleri evre pankreas kanseri olan hastalarda yapılan küçük bir klinik araştırma, şu anda standart tedavi olan olan ikili kemoterapiye üçüncü bir kemoterapi eklenmesinin, tümör küçülmesini ve genel sağkalımı önemli ölçüde desteklediğini tespit etti. Çalışmada, ileri evre pankreas kanserinin standar...
Pankreasın en sık görülen kanseri, pankreatik adenokarsinomdur ve buna "ekzokrin pankreas kanseri" de denir. Pankreas adenokanseri, batılı ülkelerinde kansere bağlı ölümlerin ilk 5 nedeninden biridir ve 2030 yılında ABD'de kansere bağlı ölümlerin ikinci önde gelen nedeni olması beklenmektedir. Bu du...
Yumuşak doku sarkomları, mezenkim denilen destek dokulardan kaynaklanan ve birçok alt türü bulunan nadir bir tümör grubudur. Her yaştan bireyleri etkilese de, sarkomların alt tiplerinin sıklığı çocukluktan yetişkinlik dönemine doğru önemli ölçüde değişmektedir. Sarkomların temel tedavisi cerrahid...
Akciğer Kanseri 19. Dünya Konferansı'nda sunulan bir çalışmaya göre, poziotinib adlı yeni bir hedefe yönelik akıllı ilaç, tedaviye cevap vermeyen, EGFR ve HER2 ekzon 20 mutasyonuna sahip 4. evre küçük hücre dışı akciğer kanserli (KHDAK) hastalarda etkilidir. Not: Bir ekzon, genetik kod DNA sarmal...