Hızlı Arama
Anasayfa - Kemoterapi ve Akıllı İlaçlar

Kemoterapi ve Akıllı İlaçlar

Pankreasın en sık görülen kanseri, pankreatik adenokarsinomdur ve buna "ekzokrin pankreas kanseri" de denir. Pankreas adenokanseri, batılı ülkelerinde kansere bağlı ölümlerin ilk 5 nedeninden biridir ve 2030 yılında ABD'de kansere bağlı ölümlerin ikinci önde gelen nedeni olması beklenmektedir. Bu du...
Yumuşak doku sarkomları, mezenkim denilen destek dokulardan kaynaklanan ve birçok alt türü bulunan nadir bir tümör grubudur. Her yaştan bireyleri etkilese de, sarkomların alt tiplerinin sıklığı çocukluktan yetişkinlik dönemine doğru önemli ölçüde değişmektedir. Sarkomların temel tedavisi cerrahid...
Akciğer Kanseri 19. Dünya Konferansı'nda sunulan bir çalışmaya göre, poziotinib adlı yeni bir hedefe yönelik akıllı ilaç, tedaviye cevap vermeyen, EGFR ve HER2 ekzon 20 mutasyonuna sahip 4. evre küçük hücre dışı akciğer kanserli (KHDAK) hastalarda etkilidir. Not: Bir ekzon, genetik kod DNA sarmal...