Hızlı Arama
Anasayfa - Kemoterapi ve Akıllı İlaçlar

Kemoterapi ve Akıllı İlaçlar

Cilt kanseri malign melanom tedavisinde son yıllarda çok önemli gelişmeler oldu. Bu gelişmelerin en önemli kısmı 4. evre yani metastatik hastalıkta yaşandı. Klasik onkolojik tedavi araştırmalarında yeni denenen ilaç, öncelikle 4. evre hastalıkta denenir ve yeni ilaç standart tedavi ile karşılaştırıl...
Kanser tedavilerinden kemoterapi hakkında etraftan duyulan, internet ve sosyal medya üzerinde dolaşan veya televizyon kanallarında çıkan birçok bilgi arasında hangisi doğru hangisi yanlış ayırt etmek kanserli hastalar ve yakınları için bir hayli zor. Maalesef bu bilgilerin çoğu yanlış. En çok duyul...
Kemoterapi, kanserin en yaygın tedavilerinden biridir. Kemoterapi, kanser hücrelerini öldürmek, vücudun diğer bölgelerine yayılmasını ve büyümesini engellemek için kullanılan belirli ilaçları içerir. Kemoterapi tedavide tek başına, radyoterapi ile kombine veya ameliyat öncesi-sonrası uygulanabilir....
Karboplatin ve paklitaksel nasıl etki eder? Hem karboplatin ( carboplatin ) hem paklitaksel ( paclitaxel ) kanser hücrelerinin büyümesini durdurmak ve onları öldürmek için tasarlanmıştır. Tedavinin amacı Karboplatin + paklitaksel (aynı zamanda karbotaksol olarak da bilinir) tümörleri küçültmek ve...
Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA, kanser tedavilerinde kullanılmak üzere ilk biyobenzer ilacı onayladı. Kanser ilacı Avastin’in (ülkemizde Altuzan adı ile bulunur) biyobenzer formu olan Mvasi, kolon-rektum, akciğer, beyin, böbrek ve rahim kanserlerinin tedavisinde kullanılacak. Mvasi’nin içinde...
ESMO 2017’de sunulan, metastatik evrede kemoterapisiz hedeflenmiş tedavi başarısını ortaya koyan MONARCH-3 çalışmasından sonra, erken evre hormon pozitif, Her2 reseptörü negatif meme kanserli hastalarda hedeflenmiş tedavinin etkinliğini araştıran LORELEI çalışması dikkatleri üstüne çekti. Meme ka...
4. evre küçük hücreli olmayan akciğer kanserinin alt türlerinden biri olan BRAF V600E mutasyonu pozitif grupta, dabrafenib ve trametinib kombinasyonunun başarılı sonuçları ESMO 2017’de sunuldu. Eskiden sadece kanser hücrelerinin mikroskop altındaki görünümlerine bakılarak yapılan alt tür ayırımı,...