Yapılan araştırma sonucunda, erken rehabilitasyonun meme kanserinde cerrahi müdahale sonrası oluşabilecek lenfödemin yarattığı sıkıntı verici etkilerini azaltabileceğini göstermiştir.

Meme Kanseri, erken evrede teşhis edildiğinde tamamıyla tedavi edilebilen bir kanser türüdür. Tedavi seçenekleri, kanserin yayılma durumuna göre değişkenlik gösterse de, çoğunlukla hastalara cerrahi tedavi sonrası koruyucu amaçlı kemoterapi ve radyoterapi gibi tedaviler uygulanır. Ancak, bu yöntemler hastayı rahatsız eden bazı komplikasyonları da beraberinde getirebilir. Cerrahi müdahale ve/veya radyoterapi sonrası hastaların %20-30’unda görülen hafif yada orta şiddette rastladığımız lenfödem (kolda şişlik) tedavilerin bir yan etkisi olarak hastada sıkıntı yaratabilir. Oluşan bu tür rahatsızlıkları gidermek adına yakın geçmişte birçok araştırma yapılmış ve meme ameliyatı sonrasında erken dönemde uygulanan rehabilitasyonun (fizyoterapinin) lenfödemi azalttığı tespit edilmiştir.

Bende bu makalemde, meme kanseri olan hastalarımız için önemli olduğunu düşündüğüm bir haberi sizlerle paylaşmak istedim. Yakın bir geçmişte İspanya, Alcalá de Henare Üniversite Hastanesi’nde yapılan araştırmada amaç, meme kanseri’nde cerrahi müdahale sonrası uygulanan erken fizyoterapinin lenfödem riskini azaltmada gösterdiği etkiyi belirleme yönündeydi.

Araştırmaya, Mayıs 2005 ile Haziran 2007 yılları arası koltukaltı lenf bezi ameliyatı olan meme kanseri 116 kadın hasta katıldı. Fizik tedavi uygulanacak grup için seçilen kadın hastalar, fizyoterapist eşliğinde aşamalı olarak aktif manuel(elle masaj) lenf drenajı, yara dokusuna masaj ve omuz egzersizlerinin olduğu bir fizyoterapi programı ile tedavi gördüler. Bu tedavi devam ederken aynı gruba, kol-omuz hareketlerine yönelik eğitim verildi. Kontrol grubuna ise fizik tedavi uygulanmadı sadece hastanın kendi kendine yapacağı kol-omuz hareketlerine yönelik eğitim verildi.

Sonuç Olarak;

  • 116 kadın hasta bir yıl boyunca izlendi ve her iki gruptaki kadın hastaların toplam 18’inde lenfödem gelişti. Bu hastaların 14’ü kontrol grubunda (eğitim alan grup) yer alırken, erken dönemde rehabilitasyon başlanan hastaların sadece 7 tanesinde lenf ödem görüldü. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, aradaki fark önemli bir gelişmeydi.
  • Erken rehabilitasyon uygulanan hastalara oranla kontrol grubundaki hastalarda lenfödem görülme sıklığı iki kat fazla olarak ortaya çıktı.

Koltukaltı lenf bezi ameliyatı gerçekleştirilen meme kanserinde, ameliyat sonrası en az bir yıl içinde hastanın lenfödemden korunması için erken uygulanan rehabilitasyon programının etkili olabileceği tespit edilmiştir.

Araştırma sonuçlarına bakıldığında, rehabilitasyonun meme kanserinde cerrahi müdahale sonrası oluşabilecek lenfödemin yarattığı sıkıntı verici etkilerini azaltabileceğini göstermiştir. Hastanın böylesine önemli bir ameliyattan sonra mümkün olduğu kadar az yan etkiyle karşılaşması, uygulanan tedavinin başarılı olmasında en önemli etkenlerden biridir. Bu sebeple, yapılan araştırma sonuçları, hem hasta hem de doktor açısından oldukça memnun edici ve yüz güldürücü niteliktedir.