Yumurtalık (over) kanseri, en sık rastlanan kadın kanserlerinden biridir. İleri evre ve özellikle tümörü agresif özellikler taşıyan hastalarda tedavi başarılarımız kısıtlı kalabilmektedir. Hastalık seyrinin olumsuz olacağı öngörülen bu grup hastaların da 5 yıldan fazla sağlıklı olarak yaşadığı görülmüştür.

Sizinle paylaşacağımız çalışmada over kanseri olmuş ve tedavi sonrası kanseri tekrarlamadan 5 yıl üzeri yaşayan hastalar incelenmiş ve bu çalışmanın çarpıcı sonuçları Kadın Doğum ve Jinekoloji Dergisi’nde yayımlanmıştır.

Yapılan araştırmada 1994-2001 yılları arasında Amerika’da yumurtalık kanseri teşhisi koyulmuş ve tedavi görmüş 11 binden fazla hasta 2011 yılına kadar izlenmiştir. İleri evre yumurtalık kanseri teşhisi konulmuş ve tedavi görüp iyileşmiş hastalar; 2 yıldan az, 2 - 5 yıl arası, 5 - 10 yıl arası ve 10 yıldan fazla yaşayanlar olarak gruplara ayrılmış ve karşılaştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda, toplam 11.541 hastanın 3.582’sinin (% 31) 10 yıldan fazla yaşadığı tespit edilmiştir. Bu hastaların 954’ü, yumurtalık kanseri teşhisi konulduğunda, kansere bağlı yaşam kaybı riski yüksek olan hastalar (ileri yaş, yüksek tümör derecesi, metastatik evre) imiş. Buna rağmen bu hastalar, öngörülenin aksine 10 yıldan fazla yaşamıştır.

Böylesine agresif bir kanser türünde yaşam süresinin neden beklenildiğinden uzun olduğu sorgulanmış ve bu durum, BRCA 1 ve BRCA 2 gen mutasyonu (meme-over kanseri geni) tespit edilen hastaların kemoterapiye daha iyi yanıt vermiş olabileceği ile ilişkilendirilmiştir. Ayrıca ileri evre yumurtalık kanserinde biyolojik farklılıklar önemli bir faktördür. Bu farklılıkların değerlendirilerek kişiye özel tedavilerin uygulanmasının, elde edilen sonuçları olumlu yönde etkilediği, bunun da hastaların yaşam süresine katkı sağladığı sonucuna varılmıştır.

- İlgili konu: Yumurtalık kanseri kalıtsal mıdır? Genetik risk faktörleri nelerdir?

Yumurtalık kanserinde yeni kemoterapi ilaçları, hedeflenmiş tedaviler ve her ne kadar şu an aktif kullanamasak da onkolojinin ışıldayarak geleceği aydınlatan yüzü immünoterapilerle bu başarı çok daha öteye taşınma aşamasındadır.

Sevgili dostlarım, kanser alanında bilgi değişiyor, tedaviler değişiyor ve her geçen gün umudumuz katlanarak artıyor!