Kanser teşhisi konulan bireyler için bilgiye erişim, tedavi sürecindeki kaygılarını azaltma ve doğru kararlar almalarını sağlama açısından son derece önemlidir. Ayrıca birçok kanser hastası ve yakınına göre, tanı sonrası en büyük ihtiyaçların başında, hastalıkları hakkında bilgi edinmek gelmektedir. Ancak, internet gibi geniş bir kaynak havuzundan doğru bilgiye ulaşmak zor ve yanlışa yönlendirici olabilir.

GPT ile Değişen Dünya

Son 2 yılda ChatGPT gibi büyük dil modellerini kullanan yeni nesil yapay zeka destekli sohbet botları, bu sorunu çözmeye ve hastaların ihtiyaç duydukları bilgiye hızlı bir şekilde erişmelerini sağlamaya çalışmaktadır. Ancak ciddi sağlık problemlerine yönelik sorulan sorulara, yapay zeka ne kadar doğru yanıtlar veriyor?

Dr. Jharna Patel ve ekibi, Jinekolojik Onkoloji Derneği'nin 2024 Kadın Kanserleri Toplantısı'nda (Society of Gynecologic Oncology’s (SGO) 2024 Annual Meeting on Women’s Cancer), yapay zeka tabanlı sohbet robotu ChatGPT'nin (versiyon 3.4) jinekolojik kanserlerle ilgili sıkça sorulan genetik danışmanlık sorularını doğru ve tatmin edici bir şekilde yanıtlayabileceğini göstermiştir.

Bu araştırma, yapay zekanın kanser hastalarının kaygılarını azaltma ve onları bilgilendirme potansiyeline sahip olduğunu vurgulamaktadır.

İnsanların Dijital Dünyada Paylaştıkları ile Eğitilen Yapay Zeka

ChatGPT'nin öncülük ettiği büyük dil modelleri, milyarlarca insanın internet ortamındaki içeriklerinde kelimeleri nasıl kullandıklarına bakarak, herhangi bir cümlenin bir sonraki kelimesi için büyük olasılıktaki seçenekleri tahmin edebilir. ChatGPT gibi üretken yapay zeka sohbet robotları ise bir sonraki kelime tahmini sayesinde sorulara gerçekçi bir dilde yanıtlar oluşturabilir ve karmaşık metinlerin net özetlerini üretebilirler.

New York Üniversitesi (NYU), Langone Health’de Jinekolojik Onkoloji Uzmanı olan araştırmanın baş yazarı Dr. Jharna M. Patel, sunumda şunları söyledi:

"Verilerimiz, bu aracın, hastaların kaygısını azaltmak ve onları bilgilendirmek için sıkça sorulan soruları yanıtlama potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Hastaları, sahip oldukları kanser konusunda bilgilendirmeye yardımcı olabilmesi için araca, jinekolojik onkologlardan daha fazla veri girişi gerekmektedir."

Yapay Zeka Yanıtlarının Değerlendirilmesi

Araştırmacılar, GPT'nin yeteneklerini incelemek adına, genetik testler ve genetik sendrom danışmanlığı gibi hastalar tarafından sıkça sorulan ve profesyonel toplum kurallarına uygun 40 soru seçmek için jinekolojik onkologlara danıştı.

Seçilen sorular ChatGPT’ye sorulduktan sonra sohbet robotunun yanıtları, araştırmaya katılan jinekolojik onkologlar tarafından 1 ve 4 arasından bir ölçekte puanlandırıldı. Puanlar, şunları temsil ediyordu:

  • 1 Puan: Doğru ve kapsamlı
  • 2 Puan: Doğru ancak kapsamlı değil
  • 3 Puan: Bir kısmı doğru ancak bir kısmı yanlış 
  • 4 Puan: Tamamen yanlış   

Her puanı kazandıran yanıtların oranı genel olarak ve her soru kategorisi içinde hesaplandı.

Değerlendirme sonucu yanıtların oranı şu şekildeydi:

  • Doğru ve kapsamlı yanıtlar için %82,5 (n=33)
  • Doğru ancak kapsamlı olmayan yanıtları için %15 (n=6)
  • Kısmen yanlış yanıtlar için %2,5 (n=1)
  • Tamamen yanlış yanıtlar için %0

Genetik danışmanlık soruları kategorisi, ChatGPT tarafından oluşturulan hem doğru hem de kapsamlı yanıtların en yüksek oranına sahip oldu. Sohbet robotu 20 sorunun tümü için %100 doğruluk gösterdi. Ayrıca ChatGPT, belirli genetik bozukluklarla ilgili soruları yanıtlarken de aynı derecede iyi performans gösterdi. Örneğin, jinekolojik onkologlar, bazı kanserlerin tetikleyicisi olduğu bilinen BRCA1 veya BRCA2 gen mutasyonları hakkındaki yanıtların %88,2'sinin (n = 15/17) doğru ve eksiksiz olduğunu söyledi, oysa Lynch sendromunda yanıtların %66,6'sının (n = 2/3) doğru olduğunu tespit ettiler.

Sonuç

GPT gibi yeni nesil yapay zeka araçlarının daha fazla veri üzerinde eğitmeye devam ederek ve daha iyi sorular sormayı öğrenerek bu sonuçların daha da iyileşeceği öngörülüyor. Bilişim uzmanlarının hedefi, hazır olduğunda bunu klinikte devreye almak, elbette sağlık uzmanlarına yardımcı olmak adına.

Sonuç olarak, yapay zeka destekli sohbet robotları, kanser hastalarının bilgiye erişimini kolaylaştırarak tedavi süreçlerini iyileştirebilir ve kaygılarını azaltabilir gözükmektedir. Ancak, bu araçların daha da geliştirilmesi ve sağlık uzmanlarıyla iş birliği içinde kullanılması gerekmektedir.

İlgili konu: Onkolojide Yapay Zeka – Şu An Neler Yapılıyor ve Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?