Reampla (palbosiklib) nedir?

Reampla (etken maddesi palbosiklib), hormon reseptörü pozitif, ileri (4.) evre meme kanseri olan hastaları tedavi etmek için kullanılan CDK4/6 inhibitörü sınıfından yeni nesil bir kanser ilacıdır.

Reampla, bir aromataz inhibitörü (letrozol gibi) veya östrojen reseptör blokörü (fulvestrant gibi) ile birlikte kullanılır. Reampla, tersinir küçük moleküllü bir sikline bağımlı kinaz (CDK) inhibitörüdür. İlaç, hücrede sikline bağımlı kinaz (CDK) 4 ve CDK 6 adı verilen proteinleri bloke eder. Hormon pozitif meme kanseri hücrelerinde, bu proteinlerin bloke edilmesi, hücrelerin yeni hücreler oluşturmak için mitoz bölünmeyi durdurmaya yardımcı olur. Bölünme sürecinde hücrelerin G1'den S hücre döngüsü aşamasına geçmesini önlemeye yardımcı olur. Bu, kanser büyümesini yavaşlatır.

Aşağıdaki videoda, Reampla etki mekanizması izlenebilir.

Palbosiklib artı aromataz inhibitörü (Letrozol gibi) veya palbosiklib artı östrojen reseptörü blokörü (Fulvestrant gibi) kombinasyonu, tek başına her bir ajan ile karşılaştırıldığında daha etkilidir.

Faslodex (fulvestrant) meme kanseri hücrelerinin yüzeyindeki östrojen reseptörlerini bloke etmek için tasarlanmıştır. Östrojen reseptör pozitif (ER +) hastalığı olan hastalarda, östrojen, bu reseptörlere bağlanır ve meme kanseri hücrelerine büyümesini ve bölünmesini söyler. Fulvestrant bu sinyali engeller ve meme kanseri hücrelerinin büyümesini durdurmaya yardımcı olur.

Femara (letrozol), vücudunuzdaki aromataz adı verilen bir enzimi (bir tür protein) bloke etmek için tasarlanmıştır. Aromataz, estradiol (bir tür östrojen) olarak bilinen bir kadınlık hormonunun üretilmesine yardımcı olmaktan sorumludur. Letrozol aromatazı inhibe ettiğinde, daha az östrojen üretilir. Östrojen, meme kanseri hücrelerindeki reseptörlere bağlanamadığında, meme kanseri hücreleri büyüyemez veya bölünemez.

Reampla, meme kanserinde ne amaçla kullanılır?

Reampla (palbosiklib) ve Faslodex veya Reampla ve Femara meme kanserinin büyümesini yavaşlatmak ve daha fazla yayılmasını önlemek için birlikte kullanlır. Genellikle kür (tam şifa) amacıyla verilmez, çünkü şimdiye kadar sadece ileri evre hormon pozitif meme kanserinin tedavisi için onaylanmıştır.

Reampla FDA onay tarihleri ve SGK geri ödeme koşulları nasıldır?

Palbosiklib, aşağıdaki tarihlerde ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) onayı almıştır:

 • 2015: Palbosiklib + letrozol; birinci basamak tedavi olarak (bakınız ilgili onay çalışması).
 • 2016: Palbosiklib + fulvestrant; daha önce hormonal tedavi altında kanseri ilerleyen hastalarda ikinci basamak tedavi olarak.
 • 2019: Palbosiklib + aromataz inhibitör ya da fulvestrant; erkek meme kanserli hastaları da kapsayacak şekilde endikasyonu genişletildi.

9 Mayıs 2020'de Resmi Gazete Tebliği ile "Reampla" bedeli, aşağıdaki durumlarda SGK tarafından karşılanması kararı alınmıştır.

Östrojen reseptörü en az %10 pozitif ve İnsan Epidermal Büyüme Faktörü 2 (HER2) negatif, menopoza girmiş nüks (tekrarlamış) veya metastatik meme kanseri olan hastalar.

Kullanım şartları:

 • Nüks veya metastatik meme kanseri için daha önce hiçbir endokrin (hormon baskılayıcı) tedavi almamış veya adjuvan (koruyucu) tedavinin tamamlanmasından 12 ay sonra nüks/metastaz gelişmiş hastalarda letrozol ile birlikte kombine olarak kullanılması halinde bedeli SGK tarafından karşılanır.
 • Nüks/metastatik meme kanseri tedavisi için birinci sıra aromataz inhibitörü tedavisini 6 aydan daha uzun süre kullandıktan sonra klinik ve/veya radyolojik progresyon (ilerleme) varlığında fulvestrant ile kombine olarak kullanılması halinde bedeli SGK tarafından karşılanır. Daha önce fulvestrant tedavisi almış veya adjuvan aromataz inhibitörü tedavisinin ilk 12 ayı içinde tekrar eden veya metastatik hastalık için bir sıradan daha fazla aromataz inhibitörü almış hastalarda kullanılması halinde bedeli SGK tarafından karşılanmaz.
 • Adjuvan aromataz inhibitörü tedavisi devam ederken (en az 12 ay almış olmak şartıyla) ya da bu tedavi tamamlandıktan sonraki 12 ay içinde nüks/metastaz görülen hastalarda fulvestrant ile kullanılması halinde bedeli SGK tarafından karşılanır. Daha önce fulvestrant tedavisi almış veya adjuvan aromataz inhibitörü tedavisinin ilk 12 ayı içinde tekrar eden veya metastatik hastalık için bir sıradan fazla aromataz inhibitörü almış hastalarda kullanılması halinde bedeli SGK tarafından karşılanmaz.

Rapor süresinin sonunda tedavinin devamı için düzenlenecek yeni raporda hastalıkta progresyon (ilerleme) olmadığı belirtilmelidir.

Reampla uygulama şekli ve dozu nasıldır?

 • Reampla başlangıç dozu; aralıksız 21 gün boyunca günlük 125 mg (1 tane kapsül) kullanılır, 7 gün ilaç kullanmaya ara verilir. Bu şekilde 21 gün ilaç kullanıp 7 gün ara verilmesine 1 kür denilir.
 • Faslodex başlangıç dozu; 500 mg (bir kutunun içinde her biri 250 mg olan iki iğne) kas içine, kalçadan enjekte edilerek kullanılır. Böyle ilaç uygulamalarına kas içi yani intramüsküler ( İ.M. ) ilaç uygulaması denir. Kullanılmaya ilk başladığında 1. gün, 14. gün ve 28. gün kullanımından sonra 28 günde bir tekrarlanarak kullanılmaya devam edilir.
 • Femara başlangıç ​​dozu: günde bir kez ağızdan alınan 2.5 mg oral tablet, sürekli olarak (hiç ara vermeden).

Reampla ve Femara genelde hastalar tarafından evde kullanılır, Faslodex ise hastalara günübirlik ayaktan tedavi ünitelerinde uygulanır.

Tedavi, artık işe yaramayana veya kabul edilemez yan etkiler yaşanana kadar sürdürülür. Her kür 28 günde bir tekrarlanır. 

Reampla yan etkiler nelerdir?

Çoklu ilaç rejiminde her ilacın kendine özgü yan etkileri vardır. Bu ilaçlar birlikte verildiğinde, klinik çalışmalarda bildirilen ilaçla ilgili yan etkiler, ne bekleneceği konusunda en iyi tahmini verir. Aşağıda ilaç kombinasyonlarına göre oluşabilecek yan etkiler yüzdeleri ile birlikte verilmiştir;

Reampla + Faslodex birlikte kullanımında ortaya çıkabilecek en yaygın yan etkileri nelerdir?
 • Beyaz kan hücreleri sayısında azalma [nötropeni] (% 79)
 • Yorgunluk (% 38)
 • Bulantı (% 29)
 • Anemi [kırmızı kan hücreleri sayısında azalma] (% 26)
 • Baş ağrısı (% 21)
 • Kanama riskinde artma [düşük trombositler] (% 19)
 • Üst solunum yolu enfeksiyonu [sinüs enfeksiyonu veya boğaz ağrısı] (% 19)
 • İshal (% 19)
 • Kabızlık (% 17)
 • Saç dökülmesi (% 15)
 • Sıcak basması (% 15)
 • Kusma (% 15)
 • Eklem ağrısı (% 13)
 • Öksürük (% 13)
 • İştah azalması (% 13)
 • Ağız yaraları (% 12)
 • Sırt ağrısı (% 11)
 • Baş dönmesi (% 11)
 • Nefes darlığı (% 11)
 • Bacaklarda veya kollarda ağrı (% 10)

**Ortalama olarak, hastaların % 3'ü, kabul edilemez yan etkiler nedeniyle Reamla + Faslodex’i bırakmaktadır.

Reampla + Femara birlikte kullanımında ortaya çıkabilecek en yaygın yan etkileri nelerdir?
 • Beyaz kan hücreleri sayısında azalma [nötropeni] (% 75)
 • Yorgunluk (% 41)
 • Anemi [kırmızı kan hücreleri sayısında azalma] (% 35)
 • Bulantı (% 25)
 • Eklem ağrısı (% 23)
 • Hafif saç dökülmesi [toplam değil] (% 22)
 • İshal (% 21)
 • Sıcak basmalar (% 21)
 • Kanama riskinde artma [düşük trombositler] (% 16)
 • İştah azalması (% 15)
 • Nefes darlığı (% 15)
 • Sırt ağrısı (% 14)
 • Baş ağrısı (% 14)
 • Kusma (% 14)
 • Güçsüzlük(% 13)
 • Kemik ağrısı (% 12)
 • Kabızlık (% 12)
 • Öksürük (% 12)
 • Ağız yaraları (% 12)
 • Burun kanaması (% 11)
 • Üst solunum yolu enfeksiyonu (% 11)
 • Baş dönmesi (% 10)
 • El ve ayak parmaklarında uyuşma veya karıncalanma (% 10)
 • Akciğerlerde kan pıhtıları [emboli]  (% 5)

**Kabaca, kabul edilemez yan etkiler nedeniyle hastaların % 7'si palbosiclibi ve % 2'si letrozolü bırakmıştır. Yukarıda bildirilen semptomların çoğu hafiftir (Derece 1-2).

Reampla alan hastalar nasıl takip edilir?

Ne sıklıkla takip gereklidir?

Kan testleri genellikle her tedaviden önce kontrol edilir. Daha sonra ilk 2 kür için 2 haftada bir, daha sonra her kürün başında başlangıcında kan testleri kontrol edilir. Gerekli olan kan tahlilleri tam kan sayımı (hemogram), kapsamlı metabolik paneldir (biyokimya). Hekimin önerisine göre başka kan tahlilleri eklenebilir.

Görüntüleme (radyolojik inceleme) ne kadar sıklıkla gereklidir?

Bilgisayarlı tomografi (BT) taraması ve/veya manyetik rezonans görüntüleme (MRI), PET/BT (Pozitron Emisyon Tomografisi) gibi görüntüleme yöntemleri, tedaviden önce kontrol edilir. Daha sonra hekiminizin önerisine göre belirli periyotlarda tekrarlanabilir. Elektrokardiyogramlar (EKG) tedaviye başlamadan önce, tedaviye başladıktan yaklaşık 2 hafta sonra,  2. kürden önce ve daha sonra doktorunuzun takdirine bağlı olarak tekrarlanır. Kemik mineral yoğunluğunuzu (kemik gücü) izlemek için DEXA (çift enerjili x-ışını absorpsiyometrisi) taramaları yapılabilir.

Kan testi veya görüntüleme sonuçları tedaviyi nasıl etkiler?

Sonuçlara bağlı olarak doktorunuz Reampla+Faslodex veya Reampla+Femara kullanımına planladığı gibi devam edebilir, dozunu değiştirebilir veya tedaviyi değiştirebilir.

Reampla + Faslodex kullanımında dikkat edilmesi gerekenler

 • Saç dökülmesi yaşayan hastalarda, genellikle uzaktan belli olmayıp sadece yakından incelendiğinde görülebilir. Saçın seyrelmiş bölgelerinde saç stilini değiştirmek seyrelmiş alanları kapatmaya yardımcı olabilir. Genelde bu rejimi alan hastalarda peruk kullanımı gerekli değildir.
 • Faslodex için tek seferde kas içi (IM) enjeksiyonla sadece belirli miktarda sıvı verilebilir. Bu nedenle fulvestrantın toplam dozu aynı gün iki ayrı enjeksiyon olarak verilmelidir. Her enjeksiyon, her bir kalçaya birer tane olmak üzere, 1-2 dakikada yavaşça verilecektir.
 • Reampla kalp fonksiyonlarını etkileyebileceğinden, tedavi sırasında kalbinizin QTc aralığını kontrol etmek için elektrokardiyogramlar (EKG) kontrol edilir. Diğer birçok ilaç da QTc aralığını etkileyebilir, bu nedenle herhangi bir ilaç kullanıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza danışın.

Reampla + Femara kulanımında dikkat edilmesi gerekenler

 • Letrozol ile kombinasyon halinde palbosiklib, tek başına letrozole göre kan pıhtısı (emboli) geliştirme riskinizi daha fazla artırabilir. Nefes darlığı, göğüs ağrısı veya kalp çarpıntısı (hızlı, çırpınan veya çarpıntı hissi) gibi pulmoner emboli belirtileri yaşarsanız acil servise gidin.
 • Letrozolün etkinliğini azaltabileceğinden östrojen replasman tedavisi veya östrojen içeren diğer ilaçları almayın.

**Hem Reampla+Faslodex hem de Reampla+Femara kullanımında onkoloji eczacınız, ilaç etkileşimlerinin uygun şekilde önlendiğinden veya yönetildiğinden emin olmak için daima ilaç listenizi gözden geçirmelidir.

Bireysel ilaç etiketi bilgileri

Faslodex (fulvestrant)

 • Fulvestrant kas içi (I.M.) bir enjeksiyondur.
 • Düşük karaciğer fonksiyonu olanlar kişilerde doz ayarlamaları gerekebilir.
 • Hamile kadınlara verildiğinde cenine zarar verebilir. Çocuk doğurma çağındaki Faslodex kullanan kadınlara hamile kalmamaları tavsiye edilmelidir.
Genel Faslodex yan etkileri
 • Sıcak basmaları bildirilen en yaygın yan etkilerden biridir. Sıcak basmaları en aza indirmenin ve tedavi etmenin yolları hakkında doktorunuzla konuşun. Önce doktorunuz veya eczacınızla konuşmadan herhangi bir ilaç, şifalı bitki veya doğal takviyeleri almayın.
 • Enjeksiyon bölgesi ağrısı
 • Baş ağrısı
 • Kemik ağrısı
 • Güçsüzlük
 • Bulantı, kusma
 • Kabızlık veya ishal
 • Yorgunluk
 • Nefes darlığı

Reampla (palbociclib)

 • Palbociclib, 125 mg, 100 mg veya 75 mg dozlarda oral bir kapsüldür.
 • Her gün aynı saatte yiyecekle birlikte alın. Kapsülleri ezmeyin veya açmayın.
 • Bir dozu atlarsanız, hatırladığınız anda alınız. Ertesi gün ise, düzenli dozunuzu planlandığı gibi alın. Unuttuğunuz dozu telafi etmek için dozu ikiye katlamayın.
 • Bir dozu içtikten sonra kusarsanız, o gün ek bir doz alınmamalıdır. Bir sonraki dozu bir sonraki programlanan zamanda alın.
 • İlacınızı oda sıcaklığında serin ve kuru bir yerde saklayın.
 • Beyaz kan hücreleri sayısında düşüşlerde veya diğer ciddi yan etkiler için doz ayarlamaları gerekebilir.
 • Bazı antifungal (mantar) ve nöbet ilaçları ile etkileşime girebilir. Olası etkileşimler için doktorunuzdan veya eczacınızdan ilaçlarınızı gözden geçirmesini isteyin.
 • Greyfurt ve greyfurt suyu ile etkileşime girerek palbosiklibin kan seviyelerinin artmasına neden olabilir. Bu, yan etkilere maruz kalma riskinizi artırabilir. Tedavi sırasında greyfurt yemekten ve greyfurt suyu içeren herhangi bir şey içmekten kaçının.
 • Palbosiklibin kan seviyelerini düşüreceğinden sarı kantaron ile tedaviden kaçının. Bu, etkinliğini azaltabilir.
 • Hamile kalmış olabileceğinizi düşünüyorsanız derhal doktorunuzla iletişime geçin.
 • Çocuk doğurma çağındaki kadınlar tedavi sırasında ve palbosiklibi bıraktıktan sonra en az 2 hafta süreyle kontrasepsiyon (aile planlaması yöntemleri; kondom gibi) kullanmalıdır.
Genel Reampla (palbociclib) yan etkileri
 • Beyaz kan hücreleri, kırmızı kan hücreleri ve trombositlerin sayısında azalma yaygındır.
 • Üst solunum yolu enfeksiyonları gibi enfeksiyon riskini artırabilir.
 • Kendiliğinden burun kanamaları olabilir.
 • Bulantı ve kusma olabilir.
 • İshale neden olabilir.
 • Ağız yaralarına neden olabilir.
 • Saç dökülmesi meydana gelebilir.
 • El ve ayak parmaklarında karıncalanma veya uyuşmaya neden olabilir.

Femara (Letrozol)

 • Letrozol ağızdan alınan (oral) bir tablettir.
 • Letrozol yiyecekle birlikte veya yiyeceksiz alınabilir. Tabletleri bütün olarak yutunuz ve tabletleri ezmeyiniz. Bir dozu atlarsanız, hatırladığınız anda dozu alınız. Ertesi gün ise, düzenli dozunuzu planlandığı gibi alın. Unuttuğunuz dozu telafi etmek için dozunuzu ikiye katlamayın.
 • Letrozol, oda sıcaklığında serin ve kuru bir yerde saklanmalıdır.
 • Yan etkiler veya karaciğer fonksiyon bozukluğu nedeniyle doz ayarlamaları gerekebilir.
 • Fetal (anne karnındaki bebeğe) hasara neden olabilir; hamilelikten kaçının
Genel Letrozol (femara) yan etkileri
 • Bildirilen en yaygın yan etkilerden biri sıcak basmadır. Sıcak basmaları en aza indirmenin ve tedavi etmenin yolları hakkında doktorunuzla konuşun. Önce doktorunuz veya eczacınızla konuşmadan sıcak basması için herhangi bir ilaç, şifalı bitki veya doğal takviyeleri almayın.
 • Eklem ağrısı
 • Azalan kemik gücü
 • Kan kolesterolünde artış
 • Baş dönmesine ve / veya uyuşukluğa neden olabilir
 • Yüksek tansiyon
 • Kan pıhtılaşması riskini artırabilir
 • Ruh hali değişiklikleri
 • Kollarda ve bacaklarda sıvı birikmesi (ödem)
 • Deri döküntüsü
 • Cinsel istekte azalma
 • Mide bulantısı ve kusma
 • Kabızlık