Yapılan yeni araştırmalara göre, kuş cıvıltıları, ruh sağlığı ve ruh hali üzerinde olumlu ve önemli etkileri sahip.

Araştırmacılar, kuş cıvıltılarını dinleyen kişilerin, anksiyete ve paranoyada (aşırı kuşkuculuk) önemli azalmalar yaşadığını buldu. Ayrıca bunun aksine, araba, motor, siren ve inşaat sesleri de dahil olmak üzere trafik gibi gürültülü seslerin ise depresif durumları artırdığını buldu.

Almanya, Berlin, Max Planck İnsani Gelişme Enstitüsü’nden Dr. Emil Stoble, Scientific Reports adlı dergide 13 Ekim 2022'de yayımlanan çalışmaları için şunları söylüyor:

"Sonuçlar, klinik bir ortamda – örneğin, hastanelerdeki bekleme salonlarında veya psikiyatrik ortamlarda – kuş sesleri gibi doğal seslerin hedeflenen kullanımının araştırılmasının faydalı olabileceğini düşündürmektedir. Sıkıntısını azaltmak için kolay erişilebilir bir müdahale arayan biri varsa, kuşların cıvıltılarını içeren bir ses klibi dinlemesi harika bir seçenek olacaktır.”

Doğanın Sakinleştirici Etkisi

Stobbe, araştırmanın amacının “fiziksel çevrenin, beyin ve ruh sağlığını nasıl etkilediğini araştırılması” olduğunu söyledi. Ayrıca fiziksel çevrenin görsel özelliklerini inceleyen çok fazla araştırma olduğunu ancak, işitsel alanın yeterince araştırılmadığını söyledi.

Çoğu kişinin yaşadığı durumlar, farkında olmasalar da kaygı ve paranoya yaşayabileceği durumlar olarak kaydedilmiştir.

"Doğanın faydalı etkilerinin de bu durumlar üzerinde etkisini gösterip gösteremeyeceğini araştırmak istedik. Teoride, kuşlar doğal ve yaşamsal çevreyi temsil edebilirler ve bu da doğanın olumlu etkilerini kuş sesi dinleyicilerine aktarır."

Daha önce yapılan bir çalışmada, doğa ile şehir sesi koşullarını karşılaştırmış ve doğa sesinin, katılımcıların bilişsel performansını iyileştirdiğini ancak ruh halini iyileştirmediğini gösterilmiştir. Mevcut çalışma, seslere çeşitlilik katmış ve yalnızca biliş ve genel ruh haline değil, aynı zamanda "değişime duyarlı bir şekilde ölçülebilen" ve "trafik gürültüsüne tepki olarak arttığı gösterilen" durum paranoyasına da odaklanmıştır.

Araştırmacılar, kuş cıvıltısının trafik gürültüsüne kıyasla ruh hali, paranoya ve bilişsel performans üzerinde daha faydalı bir etkiye sahip olacağı hipotezini kurdu. Ayrıca, seslerin içindeki kuş türlerinin veya gürültü kaynaklarının çeşitliliğinin daha yüksek veya daha düşük olup olmadığını "etkileri değiştirilmesi ile ilgili bir faktör olup olmayacağını" araştırdılar.

Çalışmanın Detayları

259 kişinin dahil edildiği ve çoğunluğu erkek katılımcıların oluşturduğu çalışmada yaş ortalaması, 20’idi. Katılımcıların hiçbirinde, herhangi bir psikolojik hastalık öyküsü, işitme güçlüğü, madde/ilaç alımı veya intihar düşünceleri/eğilimleri yoktu.

İlgilenilen sonuçlar, ses ortamına maruz kalmadan önce ve sonra ölçüldü. Her bir ses ortamı için yüksek veya düşük olmak üzere iki versiyonu vardı. Bu, iki tür sesi (kuş sesleri ve trafik gürültüsü) x iki seviye (düşük ve yüksek) ve iki zaman noktasını (maruziyet öncesi ve sonrası) karşılaştıran birkaç analizle sonuçlandı.

Seslere maruz kalma süresi, 6 dakikaydı ve ardından ses ortamını ne kadar farklı/tek renkli, güzel ve hoş olarak algıladıklarını (0 – 100 görsel ölçekte) bildirmeleri istendi.

Depresif Belirtilerde Azalma

Katılımcılar dört gruba ayrıldı:

  1. Düşük çeşitliliğe sahip trafik gürültüsü olan ses ortamı (83 kişi)
  2. Yüksek çeşitlilikte trafik gürültüsü olan ses ortamı (60 kişi)
  3. Düşük çeşitliliğe sahip kuş sesi ortamı (63 kişi)
  4. Yüksek çeşitliliğe sahip kuş sesi ortamı (80 kişi)

Sesleri dinlemeye ek olarak, katılımcılar ruh hali ve paranoyayı (depresyon-anksiyete) ölçen anketleri doldurdu ve ayrıca rakam aralığı bilişsel performansını testi yaptılar (hem ileri hem geriye dönük).

Tür, çeşitlilik ve tür × çeşitliliğin tümü, önemli etki büyüklüklerini ortaya koydu. “Tüm bu faktörlerin ve bunların etkileşiminin, ses ortamlarının algılanması üzerinde (yani, monotonluk/çeşitlilik, güzellik ve hoşluk dereceleri gibi) önemli bir etkisi olduğunu düşündürdü."

Bir ileri analiz, depresif belirtilerin düşük ve yüksek seviyeye sahip kentsel ses ortamlarında önemli ölçüde arttığını, ancak yüksek seviyedeki kuş cıvıltısı ses ortamında önemli ölçüde azaldığını gösterdi.

Anksiyete için, ileri analizler, düşük ve yüksek seviyelerdeki trafik gürültüsü koşullarında hiçbir etki bulamadı. Buna karşılık, her iki kuş sesi koşulunda da önemli düşüşler oldu.

Benzer şekilde, düşük veya yüksek seviyedeki trafik gürültüsünü dinlediklerinde paranoyası olan katılımcılarda herhangi bir değişiklik olmadı. Öte yandan, her iki kuş sesi ortamı da paranoyayı azaltmıştır.

Ses ortamlarının hiçbiri biliş üzerinde herhangi bir etkiye sahip değildi.

Stobbe sonuçlar üzerine şunları söyledi:

"Teoride kuşlar, doğanın olumlu etkilerini kuş sesi dinleyicilerine aktaran doğal ve yaşamsal ortamları temsil edebilirler. Birlikte ele alındığında, mevcut çalışmanın bulguları, doğa ile etkileşimlerin zihinsel sağlığımız için neden faydalı olabileceğine ve doğayı korumanın son derece önemli olduğuna dair bir başka bakış açısı sağlıyor."

Stobbe ayrıca gelecekteki araştırmaların, kentsel ortamlardaki doğal seslerin varlığının trafik gürültüsü gibi stres faktörlerini azaltıp azaltmadığının incelenmesi de dahil olmak üzere, karışık ses manzaralarını araştırmaya odaklanması gerektiğini ekledi.

Çalışılması Gerekli Bir Alan

Ulusal Akıl Hastalıkları İttifakı’ndan Ken Duckworth, "doğanın faydalarının yeterince çalışılmadığını" söyledi ve araştırmacılarla, psikiyatrik tesislerde kuş cıvıltılarının kullanımını incelemenin potansiyel olarak önemli olduğu konusunda hemfikirdi.

"Gelecekteki çalışmalar, kuş cıvıltısının rolünü, bir miktar etkisi olduğu tespit edilen 'doğada olmanın' zihinsel sağlık yararları/yönleri ile ilişkilendirebilir."