Son zamanlarda hedefe yönelik kanser tedavilerinde büyük gelişmeler kaydedilmekte ve tedavi yanıtları iyileştirilmektedir. Ancak hala daha pek çok kanser türünün genetiği tam olarak belirlenememiş ve tedavide kullanılacak hedefler saptanamamıştır. Bu kanserlerden biri de erkeklerde görülen meme kanseridir.

Erkek meme kanserleri, tüm meme kanserlerinin %1’lik kısmını oluşturmaktadır

Bunun yanında erkek meme kanserlerinin büyük bir kısmı östrojen reseptör (ER) pozitiftir. Bu bilgi erkek meme kanserlerinin kadın meme kanserlerine göre daha homojen bir yapıda olduğunu ve tedavi seçeneklerinin belirlenmesine kolaylık sağlayacağını düşündürmektedir. Erkek meme kanserlerine dair bilinenler oldukça sınırlı olsa da, aile öyküsünün ve kalıtsal yatkınlığın son derece önemli risk faktörleri olduğu bilinmektedir.

Yapılan araştırmalar sonucunda erkek meme kanserlerinin %10’luk kısmı kalıtsal BRCA2 mutasyonuna sahip lduğu görülmüştür. BRCA1 mutasyonu bakımından oldukça küçük bir yüzdeye sahip olan erkek meme kanserleri bu yönleri ile de kadınlarda görülen meme kanserlerinden ayrılmaktadır.

Yeni araştırmalardan neler öğrendik?

Genom çapında ilişkilendirme çalışmaları (GWAS) kapsamında kanser genetiğini araştıran bir ekip, erkeklerde meme kanserine yatkınlığı arttıran 2 gen bölgesi tespit ettiklerini açıkladılar. Bu gen bölgelerinde meydana gelen tek nükleotid değişiklikleri, DNA tamir genlerinde veya tümör oluşumunu baskılayan genlerde mutasyonlara neden olarak, meme kanserinin oluşmasına neden olmaktadır.

Aynı gen bölgeleri kadınlarda da meme kanserine yatkınlığa sebep olmakla birlikte erkekler için daha ciddi risk faktörüdür. Araştırmayı yürüten ekip daha geniş ölçekte araştırma yapmak ve daha çok gen bölgesini tespit etmek için, daha fazla veri ile araştırmayı tekrarladırlar. Bir önceki çalışmada tespit ettikleri gen bölgelerine ek olarak 3 yeni bölge saptadıklarını bildirdiler. Bu bölgelerde meydana gelen mutasyonların ER geni ve tümör oluşumunu tetikleyen damar oluşumu ile bağlantılı olduğu belirlendi. Yine bir önceki çalışmada açıklandığı gibi kadınlarda görülen meme kanseriyle de ilişkili olan bu bölgeler erkekler için daha ciddi riskler oluşturmaktadır.

Sonuç

Bu çalışmalar, erkek meme kanseri ile ilgili yapılan en geniş ölçekli genetik araştırmalardır. Buradan öğrendiklerimiz erkek meme kanserinin genetiği ile pek çok bilinmeyenlerin sadece küçük bir kısmıdır ancak hedefe yönelik uygun tedavi yöntemlerini belirlemede son derece önemlidir.