Tıbbi Onkolog Prof. Dr. Mustafa Özdoğan Memorial Antalya Hastaneler Grubu Onkoloji Merkezi Başkanı "Kanser alanındaki en büyük eksiklik, halka yönelik sade ve anlaşılabilir bilgiye ulaşılamamasıdır. Web sitemiz ile bu eksikliği giderdiğimizi düşünüyorum."

Anasayfa - Kanser Haberleri - Hematoloji kan ve kemik iligi - Yeni Kanser ilaçlar - Inotuzumab ozogamicin, akut lenfoblastik lösemi ALL tedavisinde FDA onayı aldı
Inotuzumab ozogamicin, akut lenfoblastik lösemi ALL tedavisinde FDA onayı aldı

Inotuzumab ozogamicin, akut lenfoblastik lösemi ALL tedavisinde FDA onayı aldı

Yazı Boyutu:
Küçült
Sıfırla
Büyült
26.08.2017

17 Ağustos 2017'de ABD Gıda ve İlaç Dairesi FDA, tekrarlayan veya daha önceki tedavilere dirençli öncül B hücreli akut lenfoblastik lösemi ( ALL ) olan yetişkinlerin tedavisinde inotuzumab ozogamisini ( piyasa adı Besponsa ) onayladı.

Onay, Philadelphia kromozomu negatif veya Philadelphia kromozomu pozitif tekrarlayan veya önceki tedavilere dirençli öncül B hücreli akut lenfoblastik lösemi olan 326 hastayı içeren randomize (1:1), açık etiketli, uluslararası, çok merkezli bir çalışmadan elde edilen verilere dayandırılmıştır. Çalışmaya dahil edilen hastaların en az %5 kemik iliği blastının olması ve bir veya iki kez ALL için indüksiyon tedavisi alması gerekiyordu. Philadelphia kromozomu pozitif öncül B hücreli ALL'li hastalarında, en az bir tirozin kinaz inhibitörü ve standart kemoterapiyle tedaviye yanıt vermemesi gerekiyordu.

Hastalar, inotuzumab ozogamisini veya araştırmacıların şeçtiği kemoterapiyi almak üzere iki gruba ayrıldı. Başlangıçtaki 218 randomize hastanın, inotuzumab ozogamisin alanların %35.8'inde ortalama 8 ay tam remisyon elde edilmiş ve bu hastaların %89.7'side minimal rezidüel hastalık ( klinik bulgu olmadığı halde tedaviden kaçan ve hastalığın tekrarlamasına neden olan hücrelerin varlığı ) negatifliğinin elde edildiği rapor edilmiştir. Kemoterapi alan hastaların ise %17.4'ünde ortalama 4.9 ay tam remisyon ( tüm hastalık bulgularının tedavi ile kaybolması ) elde edilmiş ve bu hastalarında %31.6'sında minimal rezidüel hastalık negatifliği saptanmıştır.

Hastaların en az %20’sinde en sık görülen yan etkiler beyaz kan hücrelerinde ( nötropeni, lökopeni) ve kan pulcuklarında düşme ( trombositopeni ), enfeksiyon, kansızlık, halsizlik, kanama, ateş, bulantı, baş ağrısı, ateşli nötropeni, karaciğer fonksiyon testlerinde ( ALT, AST, GGT ) artış, karın ağrısı, biluribin seviyesinde artışı ( sarılık ) olduğu rapor edilmiştir. Tedavinin sonlandırılmasına neden olan en yaygın (≥%2) yan etkiler ise enfeksiyon, trombositopeni, sarılık, karaciğer fonksiyon testlerinde artış ve kanama olarak bildirilmiştir.

Tavsiye edilen inotuzumab ozogamisin dozu, ilk kür için, 1. günde 0.8 mg/m2, 8. günde 0.5 mg/m2, 15. günde 0.5 mg/m2 olmak üzere üçe bölünmüş doz olarak toplam 1.8 mg/m2’dir. Sonraki kürler için önerilen doz ise, tedaviye verilen cevaba bağlıdır.

Sağlıklı ve mutlu kalın...
Daha fazla veya daha az alkışlayarak, bize hangi yazılarımızın daha fazla ilgi çektiğini gösterebilirsiniz.
Kaynak:

fda.gov
Sayfada yer alan yazılar sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
İlgili Kanser Haberleri
Öncül B hücreli ALL tedavisi için blinatumomab hızlandırılmış FDA onayı aldı
Öncül B hücreli ALL tedavisi için blinatumomab hızlandırılmış FDA onayı aldı
Hematolojik (kan ve kemik iliği kaynaklı) kanserlerin tedavisinde son gelişmeler – ASCO 2018
Hematolojik (kan ve kemik iliği kaynaklı) kanserlerin tedavisinde son gelişmeler – ASCO 2018
Canlı ilaç CAR-T hücre tedavisi Kymriah, lenfoma için FDA onayı aldı
Canlı ilaç CAR-T hücre tedavisi Kymriah, lenfoma için FDA onayı aldı
İmmun Trombositopenik Purpura (ITP) için fostamatinib FDA onayı aldı
İmmun Trombositopenik Purpura (ITP) için fostamatinib FDA onayı aldı