Doktor Edward Schneider şöyle yazmıştı: "Amerikalıların kiropraktörlere karşı büyük bir ilgisi var. Bir kiropraktör görme olasılığımız, diğer alternatif bakım sağlayıcılarından daha fazladır."

Bu nedenle bu sağlık hizmeti, bu kitapta bir yeri hak ediyor.

Kayropraktik uygulaması, 1895 yılında Daniel “D.D.” Palmer'ın bir adamın sırtını manipüle ederek işitmesini iyileştirdiğini iddia etmesiyle başlamıştır. Eski bir arıcı ve bakkal olan Palmer, kayropraktik fikrini merhum bir doktorun ruhundan aldığını yazmıştır.

1860'larda önerilen Louis Pasteur'ün hastalık mikrobu teorisi iyi biliniyordu. Ancak, hala tuhaf tedavilerin yapıldığı, popüler patent ilaçların renkli isimler ve abartılı iddialarla satıldığı bir dönemde yaşayan Palmer şöyle diyordu:  

"Kiropraktörler, bulaşıcı olduğu düşünülen her hastalığın omuriliği etkilediğini gözlemlemiştir. Omurgada her tür hastalığa karşılık gelen bir çıkıntı bulabilirsiniz. Eğer yüz tane çiçek vakası olsa, bir kişide nereye bakmanız gerektiğini size gösterebilir ve diğer doksan dokuzunda da aynı yere baktığınızda ortak paydayı fark edeceksiniz.” 

Palmer'ın oğlu B.J. de Kiropraktik tedavinin öncülerinden biriydi.

Bugün kiropraktik genellikle omurga ve diğer eklemlerin manipülasyonuyla kas-iskelet ağrısı ve diğer hastalıkların tedavisini içermektedir. Geleneksel kiropraktörler, vücudun ve organlarının işlevini engelleyen bir tür omurga eklem disfonksiyonu olan vertebral subluksasyona sık sık atıfta bulunmuşlardır. 

Palmer başlangıçta subluksasyonların sinir sıkışmalarına neden olduğunu varsaydı. Ancak daha sonra sinirlerin çok gevşek veya gergin olmasına neden olduklarını ileri sürdü. Böylece etkileşimde bulundukları organların sağlığını etkilediklerini söyledi. 

Bugün birçok modern kiropraktör uygun olduğunda ana akım tıbbı kullanır. Ağrı kesici için kayropraktik tedavide plasebo etkisinin ne derece rol oynadığına dair tartışmalar devam etmektedir.

Yazı Görselinin Açıklaması: Bu, D.D.'den Chester Paciorek'in 1956 tarihli bir tablosu. Palmer, 1895'te Harvey Lillard üzerinde kiropraktik uygulama yapıyor.

Yazıda Geçen Tarihi Kişiler: Daniel David “D.D.” Palmer (1845–1913), Bartlett Joshua “B.J.” Palmer (1882–1961)