ESMO 2020 Sanal Kongresi'nde sunulan LEAP-005 çalışmasının ilk sonuçları, önceden tedavi edilmiş ileri evre kanserlerin akıllı ilaç artı immünoterapi (lenvatinib + pembrolizumab) kombinasyon tedavisine yanıt verdiğini göstermektedir.

Lenvatinib artı pembrolizumabın önceden tedavi edilmiş endometriyal (rahim) kanser için onaylanmasından bir yıl sonra, faz II LEAP-005 çalışması, daha önce çoklu tedaviler almış başka ileri evre kanserlerin de bu kombinasyona yanıt vermesinin muhtemel olduğunu göstermektedir.

Lenvatinib (Lenvima), hücre zarında bulunan tirozin kinaz reseptörü adlı reseptörün çalışmasını önleyerek etki göstermektedir. Tirozin kinaz reseptörleri, genel olarak kanserli hücrenin büyümesinde, çoğalmasında, yeni damar oluşturmasında, uzak dokulara yayılmasında görev almaktadır. Lenvatinib daha önce 2015'te tiroid, 2016'da böbrek, 2018'de karaciğer ve 2019'da rahim kanserinde ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) onayı almıştır.

Pembrolizumab (Keytruda), bağışıklık sisteminin kansere karşı pasifleştiren immün kontrol noktalardan biri olan PD-1 ve PD-L1 etkileşiminde, PD-1'e bağlanarak T-hücre aktive eden monoklonal antikor yapısında bir immünoterapi ilacıdır. Pembrolizumab, şimdiye kadar 16 farklı kanser türünde FDA onayı almıştır. 

LEAP-005 çalışmasının detayları

 • Hastalar günlük 20 mg lenvatinib artı her 3 haftada bir 200 mg pembrolizumab aldı.
 • Tedavi, 35 hafta boyunca veya hastalığın ilerlemesi doğrulanana veya kabul edilemez yan etki gelişene kadar sürdürüldü.
 • Tümör gruplarının önceki tedavi öyküleri şu şekilde idi: üçlü negatif meme kanseri daha önce 1 veya 2 basamak; over kanseri 3 basamak; mide kanseri 2 basamak; kolorektal kanser 2 basamak; GBM 1 basamak ve safra yolları kanseri 1 basamak sistemik tedavi almıştı.
 • Çalışmada ölçülmek istenen birincil sonlanım noktası objektif yanıt oranı ve güvenlik idi.

Sonuçlar

 • Verilerin ara analizinin yapıldığı 10 Nisan 2020'de ortanca çalışma takip süresi 8.6 aydı (aralık 1.9-13.1).
 • Objektif yanıt oranları kanser türlerine göre şöyle idi:
  • mide kanseri %10 (% 95 güven aralığı [CI] 2-26)
  • safra yolları kanseri %10 (% 95 CI 2-26)
  • GBM %16 (% 95 CI 6-34)
  • kolorektal kanser %22 (95% CI 9–40)
  • üçlü negatif meme kanseri %29 (% 95 CI 14-48) ve
  • over kanseri %32 (% 95 CI 17-51).
 • Hastalık kontrol oranları
  • mide kanserinde %48,
  • safra yolları kanserinde %68,
  • GBM'de %58,
  • kolorektal kanserde %47,
  • üçlü negatif meme kanserinde %58 ve
  • over kanserinde %74 idi.
 • Yanıt verenler arasında ortanca yanıt süresi;
  • GBM'de 3.2 ay,
  • safra yolları kanserinde 5.3 aydı ve diğer kanser türleri için bu süreye ulaşılmamıştı.
  • Gözlenen en uzun ortanca yanıt süresi, 10.4 aydan fazla bir süre ile kolorektal kanserli bir hasta idi.
 • Yan etkiler açısından değerlendirildiğinde ise, lenvatinib + pembrolizumab kombinasyonunun yan etkilerinin yönetilebilir olduu görüldü. Ciddi (3. derece) tedaviyle ilişkili yan etkiler en sık over kanseri grubunda (%68) ve en az GBM grubunda (%35) görülmüştür. Diğer tümör türlerindeki 3. derece yan etki oranları mide kanserinde %42, safra yolları kanserinde %48, kolorektal kanserde %50 ve üçlü negatif meme kanseridne %55 idi. Tedavi ilişkili yan etkiler sebebi ile tedaviyi bırakan hastaların oranı da over kanseri grubunda (%13) en yüksekti, bunu üçlü negatif meme kanseri (%10) ve kolorektal kanser (%9) izledi; kalan üç grubun tümü %6'lık kesilme oranlarına sahipti.

Bu kombinasyon tedavisinin ileri vere ve daha önce tedavi almış organ kanserlerindeki ümit verici verileri göz önüne alınarak, tüm hasta gruplarına daha fazla hasta alınmasnın kararlaştırıldığı bildirildi.