İleri teknoloji ile tedavi edilen yaygın metastatik prostat kanseri olan 8 erkeğin, tedavi öncesi ve sonrasındaki görüntüleri, Nükleer Tıp ve Moleküler Görüntüleme Topluluğu tarafından 2018 Yılının Görüntüsü Ödülü'ne layık görüldü.

Avustralya Melbourne'deki Peter MacCallum Kanser Merkezi'nde Profesör Michael Hofman liderliğindeki bir grup prostat kanseri araştırmacısı bu çalışmaya imza attı.

Yarışma için 2200'den fazla tıbbi görüntü toplandı ve Nükleer Tıp ve Moleküler Görüntüleme Topluluğu yıllık toplantısında sunulup hakemler ile toplum liderleri tarafından oylandı.

Tedaviye istisnai/çok iyi yanıt veren, hormonal tedaviye dirençli 4. evre bu sekiz prostat kanserli hastanın görüntüleri, Avustralya’da gerçekleştirilen 30 hastayı kapsayan faz-2 klinik araştırma sonuçlarından elde edilmiştir.

Bu hastaların tedavisinde galyum-68 prostat spesifik membran antijen-11 (PSMA11) pozitron emisyon tomografisi (PET), hem görüntüleme hem tedavi amacıyla kullanıldı.

- İlgili konu: Prostat kanseri tedavisinde yeni görüntüleme yöntemi: Galyum-68 PSMA-PET

lutesyum tedavisi lu177 prostat kanseri nükleer tıp

Prostat tümörlerinin bazıları, kanser hücreleri yüzeyinde fazla miktarda prostat spesifik membran antijeni (PSMA) bulundurur. Bu PSMA'ya bağlanan galyum-68 adlı küçük taşıyıcı moleküllere aynı zamanda radyoaktif madde de bağlanmıştır. Böylelikle kanser hücreleri hem bulunup görüntülenir hem de radyoaktif madde ile öldürülür. Bu çalışmada PSMA yönünden pozitif prostat kanseri hücrelerine beta dalgaları yayan Lutesyum-177 adlı radyoaktif madde bağlanacak şekilde planlama yapılmıştır ve uygulama LuPSMA olarak adlandırılmıştır.

Görüntüler sonrası metastatik hastalığın çok belirgin bir şekilde gerilediği görülmektedir. Çalışmada tedavi ile kan PSA değerini kontrol altında tutma ortanca süresi 7.6 ay ve ortanca genel sağkalım da 13.5 ay bulundu.

Bu ilgi uyandıran sonuçlar sonrası araştırmacılar, LuPSMA'yı prostat kanserinin standart tedavileri ile karşılaştıran çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirtiyorlar. Bu moleküler tedavi yöntemi, merkezimizde de yıllardır başarı ile uygulanmaktadır. Daha ileri araştırmalar ile nükleer tıp uygulamalarının kanser tedavilerinde daha yaygın kullanılması beklenmektedir. 

İlgili Konular:

- Prostat kanseri tedavisinde yenilikler – 2017 ve 2018

- Aktinyum alfa tedavisi ile 4. evre prostat kanserinde etkili sonuçlar