Tıbbi Onkolog Prof. Dr. Mustafa Özdoğan Memorial Antalya Hastaneler Grubu Onkoloji Merkezi Başkanı "Kanser alanındaki en büyük eksiklik, halka yönelik sade ve anlaşılabilir bilgiye ulaşılamamasıdır. Web sitemiz ile bu eksikliği giderdiğimizi düşünüyorum."

Anasayfa - Kanser Tedavisi - Yumurtalık kanseri tedavisi - Yumurtalık – over kanserinde evreleme – hastalık yayılımı
Yumurtalık – over kanserinde evreleme – hastalık yayılımı

Yumurtalık – over kanserinde evreleme – hastalık yayılımı

Yazı Boyutu:
Küçült
Sıfırla
Büyült
05.09.2017

Kanserin başladığı organın içinde sınırlı olması veya vücudun diğer bölümlerine yayılıp yayılmadığının tespiti için kullanılan süreçlere evreleme denir. Doğru evreleme onkolojinin en önemli parçalarından biridir ve hastanın tedavi başarısı ile doğrudan ilişkilidir.

Kanser vücutta ilerlerken komşu dokuya direk, lenf sistemi ve kan yolu olmak üzere 3 yolla yayılabilir:

Doku yolu ile kanser, başladığı yerden büyüyerek yakın bölgelere yayılır.

Lenf sistemi yolu ile kanser, başladığı andan itibaren lenf sistemine girerek, lenf damarları boyunca vücudun diğer bölgelerine yol alır.

Kan yolu ile kanser, başladığı yerden kan damarları vasıtasıyla vücudun diğer bölgelerine doğru yol alır.

Kanser vücudun başka bir bölgesine yayılırsa buna metastaz denir . Metastatik tümör, primer (birincil) tümörle aynı tür kanserdir. Örneğin, yumurtalık epitel kanseri akciğere yayılırsa, akciğerdeki bu kanser hücreleri akciğer kanseri değil, yumurtalık kanser hücreleridir.

Yumurtalık (over) kanseri evrelemesi, Roma rakamları ile I'den IV'e kadar sıralamanın dışında basitçe erken ve ileri evre olmak üzere de iki başlıkta değerlendirilir.

• Evre I yumurtalık epiteli ve fallop tüp kanserleri, erken evre kanserler olarak tedavi edilir.

• Evre II, III ve IV yumurtalık epiteli, fallop tüpleri ve primer peritoneal kanserleri, ileri evre kanserler olarak kabul edilir .

Evre I

Evre IA, kanser tek bir yumurtalık veya fallop tüpünde bulunur.

Evre IB, kanser hem yumurtalıklarda hem de fallop tüplerinde bulunur.

Evre IC, kanser bir veya her iki yumurtalık veya fallop tüplerinde bulunur ve aşağıdakilerden biri doğrudur:

a) kanser yumurtalık kapsülüne (dış örtüsü) ulaşmıştır, ameliyat sırasında bu zarın yırtıldığı görülür, veya

b) kanser hücreleri pelvik peritonda (karın zarı) veya kasık bölgesi sıvısında bulunur.

Evre II

Evre IIA'da, kanser bir veya her iki yumurtalık veya fallop tüplerinde bulunur ve rahim ve / veya fallop tüplerine ve / veya yumurtalıklara yayılmıştır.

Evre IIB'de, kanser bir veya her iki yumurtalık veya fallop tüplerinde bulunur ve kolona (kalın bağırsak) yayılmıştır.

Primer (birincil) peritoneal kanserde, kanser pelvik peritonda bulunur ve vücudun başka bir yerine yayılmamıştır.

Evre III

Evre IIIA'da, kanser yumurtalıkların veya fallop tüplerinin birinde veya her ikisinde bulunur

a) Kanser, peritonun dışındaki veya arkasındaki lenf nodlarına yayılmıştır veya

b) sadece mikroskopta görülebilen kanser hücreleri , pelvis dışındaki periton yüzeyine ( omentuma ) yayılmıştır. Kanser yakındaki lenf nodlarına yayılmış olabilir.

Evre IIIB'de, kanser pelvis dışındaki peritona yayılmıştır ve periton kanseri 2 cm veya daha küçüktür. Kanser, peritonun arkasındaki lenf düğümlerine yayılmış olabilir.

Evre IIIC'de, kanser, pelvis dışındaki peritona yayılmıştır ve periton kanseri 2 cm’den daha büyüktür . Kanser , peritonun arkasındaki lenf düğümlerine veya karaciğerin veya dalağın yüzeyine yayılabilir .

Evre IV

Evre IVA'da kanser hücreleri, akciğerlerin etrafında birikmiş fazladan sıvıda (plevral efüzyın sıvısı) bulunur.

Evre IVB'de kanser, kasıkta lenf düğümleri dahil olmak üzere karın dışındaki organlara ve uzak dokulara yayılmıştır.

Aşağıdaki şekilde özetle yumurtalık kanseri evrelerini bulabilirsiniz:

- Sonraki başlık: Evrelerine göre yumurtalık – over kanseri tedavisi

- Önceki başlık: Yumurtalık – over kanserinde erken tanı ve tarama mümkün müdür? Nasıl teşhis edilir?

Sağlıklı ve mutlu kalın...
Daha fazla veya daha az alkışlayarak, bize hangi yazılarımızın daha fazla ilgi çektiğini gösterebilirsiniz.
Sayfada yer alan yazılar sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
İlgili Kanser Haberleri
Yumurtalık – over kanserinde sıcak kemoterapi HIPEC ve hipertermi
Yumurtalık – over kanserinde sıcak kemoterapi HIPEC ve hipertermi
Yumurtalık – over kanserinde kemoterapi
Yumurtalık – over kanserinde kemoterapi
Yumurtalık – over kanserinde immünoterapi
Yumurtalık – over kanserinde immünoterapi
Evrelerine göre yumurtalık – over kanseri tedavisi
Evrelerine göre yumurtalık – over kanseri tedavisi