Tıbbi Onkolog Prof. Dr. Mustafa Özdoğan Memorial Antalya Hastaneler Grubu Onkoloji Merkezi Başkanı "Kanser alanındaki en büyük eksiklik, halka yönelik sade ve anlaşılabilir bilgiye ulaşılamamasıdır. Web sitemiz ile bu eksikliği giderdiğimizi düşünüyorum."

Anasayfa - Kanser Tedavisi - Meme kanseri tedavisi - Meme kanseri nasıl tedavi edilir?
Meme kanseri nasıl tedavi edilir?

Meme kanseri nasıl tedavi edilir?

Yazı Boyutu:
Küçült
Sıfırla
Büyült
16.10.2017

Meme kanseri tedavisi, son yıllarda yeniliğin ve bilgi birikiminin en fazla olduğu alanlardan biridir. On yıl öncesine kadar meme kanserini kabaca östrojen hormonuna duyarlı ve duyarsız olarak iki grupta sınıflandırırken, günümüzde bu bilgi değişime uğramış ve meme kanserinin 4 ana türde olduğu ve farklı tedavi stratejileri ile bireye ve bireyin tümörüne özgü tedavi edilmesi gerektiği ortaya konulmuştur.

İyi bir tedavi planı hastanın ve tümörün bilinen tüm özellikleri hesaba katılarak yapılabilir.

1. Hastayla ilgili önemli olan özellikler

 • Kişisel tıbbi öykü

  • Mevcut hastalıklar ve geçirilen hastalıklar,

  • Düzenli kullanılan ilaçlar,

  • Daha önceden meme biyopsisi öyküsü,

  • Daha önce radyoterapi öyküsü,

  • Gebelik durumu,

  • Menopoz durumu,

  • Ailede meme ve diğer kanser öyküsü

 • Doktor tarafından yapılan fizik muayene bulgularının sonuçları

 • Kan tahlilleri

2. Tümörün özellikleri

 • Hastalığın evresi (1. evreden 4. evreye kadar)

 • Biyopsi sonucuna göre biyolojik özellikleri (histolojik tip ve grade)

 • Hormon reseptör durumu (Luminal A, B, Her2 pozitif, triple negatif)

 • Her2 reseptör durumu

 • Ki67

Meme kanserleri hormon reseptör durumlarına göre başlıca 4 değişik alt gruba ayrılır. Tedavi kararının en önemli belirleyicilerinden biri bu hormon reseptör durumudur.

 • Östrojen hormonuna duyarlı tümörler (Luminal A)

 • Östrojen hormonuna duyarlı ve aynı zamanda Her2 reseptörü (algacı) taşıyan tümörler (Luminal B)

 • Östrojen hormonuna duyarsız Her2 reseptörü taşıyan tümörler (Her2 pozitif)

 • Östrojen hormonu ve Her2 reseptörü taşımayan tümörler (Triple (üçlü) negatif meme kanseri, aynı zamanda bazal like olarak da bilinir)

Erken evre meme kanserlerinde ameliyat sonrası uygulanacak tedavilerde amaç hastalığın yenileme riskini azaltmaktır. Tedavi seçiminde hastanın yaşı, eşlik eden hastalıklar, hastalığın türü ve evresine (1. evre, 2. evre, 3. evre) göre koruyucu tedavi belirlenir.

Günümüzde meme kanserlerinin %90’ından çoğuna erken veya bölgesel olarak ileri evrede tanı konulmaktadır

Bu evrelerdeki hastalar çoğunlukla cerrahi ile tedavi edilmekte, bununla birlikte cerrahi öncesi küçültücü (neoadjuvan) ya da cerrahi sonrası koruyucu (adjuvan) kemoterapilere ve bazen adjuvan radyoterapiye gerek duyulabilmektedir. Onkoloğunuz sizin için hangi tedavilerin gerekli olduğuna karar verecektir.

Adjuvan kemoterapi ameliyat sonrası sebat eden olası kanser hücrelerini öldürmek ve/veya koruyucu bir önlem olarak uygulanan tedavi yöntemidir. Tümörü büyük veya lenf bezi sirayeti olan tümörlerde çoğunlukla koruyucu amaçlı kemoterapi tercih edilir. Kemoterapi için genellikle tercih edilen uygulama sayısı 21 günde bir 4-8 kürdür.

Lenf bezine sirayet etmemiş ve kadınlık hormonuna duyarlı olumlu özellik taşıyan tümörlerde kemoterapiye gerek olmayabilir. Bu gibi tümörlerde özel genetik testler (Oncotype Dx, Mamoprint) yapılarak hastanın kemoterapiye gerçekten ihtiyaç duyup duymadığı belirlenebilir.

Sağlıklı ve mutlu kalın...
Daha fazla veya daha az alkışlayarak, bize hangi yazılarımızın daha fazla ilgi çektiğini gösterebilirsiniz.
Sayfada yer alan yazılar sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
İlgili Kanser Haberleri
Meme kanseri tedavisine bağlı yan etkiler ve kemoterapiye bağlı saç dökülmesi önlenebilir
Meme kanseri tedavisine bağlı yan etkiler ve kemoterapiye bağlı saç dökülmesi önlenebilir
Meme kanseri ameliyatı
Meme kanseri ameliyatı
Meme kanserinde omuz kısıtlılığı, lenf ödem ve cinsel rehabilitasyon desteği
Meme kanserinde omuz kısıtlılığı, lenf ödem ve cinsel rehabilitasyon desteği
Meme kanseri belirtileri nelerdir? Memede ele gelen kitle?
Meme kanseri belirtileri nelerdir? Memede ele gelen kitle?